Pielgrzymka dzieci komunijnych

Tydzień po Pierwszej Komunii Św. grupa dzieci z rodzicami oraz ks. prob. Stanisławem Kołodziejem udała się na pielgrzymkę na Górę św. Anny oraz do Kamienia Śląskiego.

A.B.

Więcej zdjęć w galerii...

Kalendarium naszej Parafii na 2018 rok:

14 – 18. lutego: Wielkopostne Rekolekcje. Prowadzić je będzie ks. dr Grzegorz Kadzioch z Gliwic.

17. lutego i 10. marca: nauki przedślubne w Kamieniu Śląskim.

19. marca: poświęcenie placu pod budowę Domu Parafialnego.

29. marca: rozpocznie się Triduum Paschalne

29. marca: 5. rocznica śmierci ks. prob. Józefa Skowronka.

01. kwietnia: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

21. kwietnia: Bierzmowanie (godz. 11.00).

29. kwietnia: rocznica Pierwszej Komunii świętej (godz. 10.30).

Czytaj więcej: Kalendarium na 2018r

Rekolekcje Wielkopostne 14 – 18. lutego 2018 r.

Parafia pw. św. Anny i św. Joachima w Gogolinie-Karłubcu
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże,
nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
(Mk 1, 15)

Rekolekcje będzie prowadził ks. prałat dr Grzegorz Kadzioch wieloletni wychowawca i Rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, obecnie pracownik Kurii Biskupiej w Gliwicach.

Czcigodni Bracia i Siostry!

Ks. Proboszcz zaproponował mi w ubiegłym roku poprowadzenie i wygłoszenie rekolekcji
w Waszej parafii. Na początku chciałbym się wytłumaczyć, czemu taki temat rekolekcji? «Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię». (Mk 1, 15)

Te cztery krótkie zdania Jezusa, to Jego autentyczne słowa, którymi rozpoczął swoją publiczną działalność.  Czas Wielkiego Postu jest szczególnym czasem słuchania, albo lepiej wsłuchiwania się w głos Jezusa. A szukanie Jezusa oznacza gotowość wyjścia w Jego kierunku, wyjścia czasem poza swój świat, utarte schematy, aby zrezygnować ze swoich dróg i wejść na nowo na tę drogę Jezusowej Ewangelii. To czas, by na nowo Jezusa wpuścić do naszych domów z darem Jego Miłości, by na nowo i w pełni Jego miłość zagościła, zadomowiła się w naszych rodzinach. Czy nie po to jest Wielki Post i rekolekcje?

Dlatego bardzo serdecznie chciałbym Was Wszystkich zaprosić na rekolekcje wielkopostne i życzyć błogosławionych owoców, odnowienia duchowego dla Wszystkich Parafian.

ks. Grzegorz Kadzioch

pobierz plan rekolekcji

Dyżur parafialny

w Parafii pw. św. Anny i św. Joachima
w Gogolinie-Karłubcu


Przez dyżur parafialny (jeden tydzień, od niedzieli do soboty, co 9 miesięcy) rozumiemy szeroko pojętą troskę o wspólnotę parafialną. Jest to zachęta i wezwanie do współodpowiedzialności za naszą parafię. Dyżur parafialny to przede wszystkim:

  • intensywna modlitwa w intencji parafian
  • udział w liturgii dni powszednich (Msza św., różaniec, adoracja)
  • dobrowolny post
  • ofiarowanie cierpienia
  • troska o porządek w kościele i wokół kościoła (sprzątanie)
  • wykonanie konkretnych zadań (w miarę swoich możliwości i uzdolnień) które pojawiają się w parafii (np. odśnieżanie, naprawienie czegoś, wykonanie czegoś)

Czytaj więcej: Dyżur parafialny