Ogłoszenia duszpasterskie z 20.09.2020

 1. Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-19 zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 25 sierpnia br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.
 2. Dyrekcja Domu Spokojnej Starości w Kamionku bardzo serdecznie dziękuje za przekazane dary – owoce i warzywa.
 3. W środę wspomnienie św. o. Pio. Różaniec o godz. 17.30, Msza św. w intencjach zbiorowych o godz. 18.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 4. W czwartek, po Mszy św., spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania (Grupa I, II i III –  zasadniczo klasy VI, VII i VIII). Przygotowanie trwa 3 lata.
 5. W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).  Jest to nasza modlitwa o ustanie epidemii, za chorych i służbę zdrowia. 
          15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas IV i V.
          16.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. młodszej młodzieży klas VI, VII i VIII.
 6. Spowiedź św.: na ogół 30 min. przed Mszą św., a w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.30.
 7. Kolekta: 20 września - na remont obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków.
                  27 września - na potrzeby parafialne
 8. Dziękuję pracującym w minionym tygodniu dla dobra wspólnoty parafialnej. Byli to: Adam Tkocz, Mateusz Skałecki, Józef Wojtala, Rita i Adam Ficek, Alicja Tutak, Zygmunt Łątka i Hubert  Sznajder. Dziękuję również tym, którzy nieustannie posługują w kościele i zakrystii.
 9. Od niedzieli 4 października (do odwołania) Msze św. w niedzielę będą o godz. 7.30, 9.00 i 10.30. Zmiana ta podyktowana jest troską o tych, którzy boją się „niebezpiecznego” tłoku w kościele i by można było spokojnie, kwadrans przed każdą Mszą św. wyświetić komentarz do Ewangelii – jest to forma katechezy.
 10. Biuro parafialne czynne w zakrystii kościoła, w dni powszednie, po Mszy św.  (w tym tygodniu: w środę, piątek i sobotę).

 

Dziękuję osobom z Rejonu 4. (Górna: 35, 43, 45, 47;   42, 46, 50, 52, 54, 56)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.

Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 19.00 i w sobotę o *8.45 – 10.00.

20 – 26 września

5.

Górna: 53.      Romantyczna: 10.
Leśna: 10, 12.    Nowa: 53, 55.

27 – 3 października

6.

Nowa: 1, 3, 11; 8, 30, 46, 48, 50, 52.

Kalendarium na wrzesień:

23. – dzień ku czci św. o. Pio: godz. 17.30 – różaniec, 18.00 – Msza św.

24. – spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania (Grupa I, II i III) – 18.30.

         Zapraszam na Mszę św. o godz. 18.00.

28.  - spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych (klasa III) – 18.30.

Informator Parafialny do pobrania


Ogłoszenia duszpasterskie z 13.09.2020

 1. Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
 2. Dzisiaj o godz. 9.15 Msza św. dożynkowa, dziękczynienie za plony. Dziękuję za przyniesione do kościoła dary, które w poniedziałek przekażemy do Domu Spokojnej Starości w Kamionku. Dziękuję osobom, które ułożyły te dary przed ołtarzem.
 3. Jutro Święto Podwyższenia Krzyża Świętego:
           17.30 - Droga krzyżowa
           18.00 – Msza św.
           18.30 – spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania (19.09.2020)
 4. W piątek Święto św. Stanisława Kostki.
                      15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).    
                      16.30 – Msza św. z udziałem dzieci
                      18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży
                      W Malnii – 19.30 – ok. 21.30: dekanalne spotkanie młodzieży.
 5. W sobotę o godz. 11.00, w kościele NSPJ w Gogolinie, 19 młodych ludzi z naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania. Módlmy się za nich.
 6. Spowiedź św.: na ogół 30 min. przed Mszą św., a w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.30.
 7. Kolekta: 13 września - na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.
                  14 września – na kościoły w Ziemi Świętej (przeniesiona z W. Piątku)
                  20 września - na remont obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków.
      Zbiórka do puszki: 13 września - na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.
 8. Dziękuję pracującym w minionym tygodniu dla dobra wspólnoty parafialnej. Byli to: Agnieszka i Andrzej Jania, Waltrauda Wicher, Inga Frank, Anna Wolska, Adam Ficek, Teresa i Gerard Wicher, Zygmunt Łątka, Hubert  Sznajder, Robert Wancke, Bernard Smiatek, Mateusz Skałecki i rodzice dzieci komunijnych.
 9. Dziękuję dzieciom komunijnym za złożony dar na misje św. (500 zł).
 10. Biuro parafialne czynne w zakrystii kościoła, w dni powszednie, po Mszy św. (w tym tygodniu z wyjątkiem poniedziałku).

 

Dziękuję osobom z Rejonu 3. (Górna: 25, 29;  22, 26, 28, 30, 32, 34, 36)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.

Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 19.00 i w sobotę o *8.45 – 10.00.

13 – 19 września

4.

Górna: 35, 43, 45, 47; 42, 46, 50, 52, 54, 56.

20 – 26 września

5.

Górna: 53.      Romantyczna: 10.
Leśna: 10, 12.    Nowa: 53, 55.

Kalendarium na wrzesień:

13. – dożynki parafialne (podziękowanie Bogu za plony) o godz. 9.15

13. – nabożeństwo fatimskie (różaniec i procesja) o godz. 19.00

19. – bierzmowanie w kościele NSPJ

23. – dzień ku czci św. o. Pio.

24. – spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania (Grupa I, II i III) – 18.30.

28.  - spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych (klasa III) – 18.30.

Informator Parafialny do pobrania


Ogłoszenia duszpasterskie z 06.09.2020

 1. . Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
 2. Dzisiaj o godz. 11.00 uroczystość Pierwszej Komunii św. O godz. 15.00 nabożeństwo eucharystycznej, błog. sakramentalne i pobłogosławienie dewocjonaliów.
 3. W przyszła niedzielę o godz. 9.15 Msza św. dożynkowa, dziękczynienie za plony.
      Gdyby ktoś chciał ofiarować owoce i warzywa dla potrzebujących, to proszę je przynieść w sobotę przed południem do zakrystii lub zostawić przed drzwiami. Dary te zostaną ułożone przed ołtarzem na niedzielę, a w poniedziałek przekażemy je do DSS-u.
 4. W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).
                    16.30 – Msza św. z udziałem dzieci
                    18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży
      Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania (19.09.2020r.)
 5. W piątek, do godz. 11.00 na parkingu kościoła, zbiórka elektrośmieci, z której dochód posłuży wsparciu projektów misjonarzy, także z naszej diecezji.  
 6. Spowiedź św.: na ogół 30 min. przed Mszą św., a w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.30.
 7. Kolekta: 6 września - na potrzeby parafialne
                  13 września - na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.
     Zbiórka do puszki: 13 września - na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.
 8. Biuro parafialne czynne w zakrystii kościoła, w dni powszednie, po Mszy św.
 9. Dziękuję rodzicom dzieci komunijnych:
     - za całoroczną pomoc w przygotowaniu dzieci do godnego przyjęcia po raz pierwszy sakramentu pokuty i Komunii św.
     - za dar ołtarza (ornat maryjny)
     - za przygotowanie pięknej dekoracji komunijnej.
 10. Dziękuję również innym osobom, które pomogły przygotować kościół na dzisiejszą uroczystość, a szczególnie Teresie i Gerardowi Wicher oraz Agnieszce Jania.
 11. Dziękuję Adamowi Ficek za skoszenie trawy wokół kościoła.
 12. 14 września (poniedziałek), po Mszy św. o godz. 18.00 – spotkanie z rodzicami tegorocznych kandydatów do Bierzmowania.

 

Dziękuję osobom z Rejonu 1(2)   (Górna: 1, 3, 5, 7, 11;  2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18)

za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.

Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o *8.45 – 10.00.

6 – 12 września

3.

Górna: 25, 29; 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

13 – 19 września

4.

Górna: 35, 43, 45, 47; 42, 46, 50, 52, 54, 56.

Kalendarium na wrzesień:

  6. – Pierwsza Komunia św. o godz. 11.00. Inne Msze św.: 8.00 i 9.15

12. – obchody kalwaryjskie na Górze Św. Anny

13. – dożynki parafialne (podziękowanie Bogu za plony) o godz. 9.15

13. – nabożeństwo fatimskie (różaniec i procesja) o godz. 19.00

19. – bierzmowanie w kościele NSPJ

23. – dzień ku czci św. o. Pio. Msza św. o godz. 8.00.

Informator Parafialny do pobrania


Ogłoszenia duszpasterskie z 30.08.2020

 1. Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
 2. W przyszła niedzielę o godz. 11.00 Uroczystość Pierwszej Komunii św.  W imieniu rodziców dzieci komunijnych, proszę abyście wzięli udział we Mszy św. w sobotę o godz. 18.00 lub w niedzielę o godz. 8.00 albo 9.15.
 3. We wtorek rozpocznie się rok szkolny i katechetyczny. Msza św. z udziałem dzieci w piątek o godz. 16.30, z udziałem młodzieży w piątek o godz. 18.00.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

    W czwartek: od godz. 8.00 - odwiedziny chorych z Komunią św.

                       17.00 – 18.00: Godzina Święta,     18.00 - Msza św.

    W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).    

                     16.30 – Msza św. z udziałem dzieci

                     18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży

                     Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania.

    W sobotę: 8.00 – Msza św. i Modlitwa do Matki Bożej.

 1. Spowiedź św. w tym tygodniu: na ogół 30 min. przed Mszą św.

     Ponadto: we wtorek: 16.30 – 17.50, w czwartek: 16.30 – 17.50, w piątek: 17.15 – 17.55 i 19.30 – 20.00, a w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.30.

    Z racji zbliżającego się rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego, zachęcam do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania szczególnie dzieci, młodzież i ich rodziców.

 1. Kolekta: 30 sierpnia i 6 września - na potrzeby parafialne.
                  16 i 23 sierpnia na  wsparcie materialne dla ofiar eksplozji w Bejrucie zebrano 1.914 zł.
                  Serdeczne „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
 1. Serdecznie dziękuję tym, którzy we wtorek pracowali na budowie Domu Parafialnego. Byli to: Robert Wancke, Mateusz Skałecki, Zygmunt Łątka, Gerard Wicher i Hubert Sznajder.
 2. Biuro parafialne czynne w zakrystii kościoła, w dni powszednie, po Mszy św.
 3. 11 września, do godz. 11.30 – zbiórka elektrośmieci (parking przed kościołem).

 

Dziękuję osobom z Rejonu 46  (Fabryczna 1/1, 1/3, 1/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6,
5/1, 5/2, 5/3, 5/4,  6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.

Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o *8.45 – 10.00.

30 – 5 września

1. (2)

Górna: 1, 3, 5, 7, 11; 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.

6 – 12 września

3.

Górna: 25, 29; 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Kalendarium na wrzesień:

  3. – Pierwszy czwartek miesiąca. Odwiedziny chorych z Komunią świętą od godz. 8.00.

         Godzina Święta od godz. 17.00

  4. – Pierwszy piątek miesiąca.

        Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego o godz. 16.30

  5. – Pierwsza sobota miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. Maryi Panny o godz. 8.00

  6. – Pierwsza Komunia św. o godz. 11.00. Inne Msze św.: 8.00 i 9.15

12. – obchody kalwaryjskie na Górze Św. Anny

13. – dożynki parafialne (podziękowanie Bogu za plony) o godz. 9.15

13. – nabożeństwo fatimskie (różaniec i procesja) o godz. 19.00

19. – bierzmowanie w kościele NSPJ

23. – dzień ku czci św. o. Pio. Msza św. o godz. 8.00.

Informator Parafialny do pobrania


Ogłoszenia duszpasterskie z 23.08.2020

 1. Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
 2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.30 spotkanie rodziców dzieci komunijnych.
 3. W środę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.
 4. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).
 5. Spowiedź św. w tym tygodniu: na ogół 30 min. przed Mszą św., w piątek: 16.30 – 17.55, a w sobotę wieczorem: 16.30 – 17.30.
 6.      Z racji zbliżającego się rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego, zachęcam do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania szczególnie dzieci, młodzież i ich rodziców.
 7. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej.
 8. Kolekta: 23 i 30 sierpnia - na potrzeby parafialne.
      Zbiórka: 16 i 23 sierpnia – wsparcie materialne dla ofiar eksplozji w Bejrucie.
 9. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pracowały w minionym tygodniu w kościele, wokół kościoła i na budowie Domu Parafialnego. Szczególne podziękowania niech przyjmą: Gerard i Teresa Wicher, Agnieszka i Andrzej Jania, Bernard Smiatek, Adam i Rita Ficek, Jan Duczek, Hubert Sznajder i Damian Małek.
 10. Biuro parafialne czynne w zakrystii kościoła, w dni powszednie, po Mszy św.
 11. W Domu Parafialnym uruchomiono kotłownię i trwa wygrzewanie posadzki.

 

Dziękuję osobom z Rejonu 45 (Przyjacół Sch. 22, 24, 24a, 26, 28, 30; 27, 29, 33)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.

Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o *8.45 – 10.00.

23 –29 sierpnia 

46.

Fabryczna 1/1, 1/3,  1/4,   3/1,  3/2,  3/3,  3/5,
               3/6,    5/1,  5/2,  5/3.  5/4,   6/1,  6/2,
               7/1,  7/2,  7/3,  7/4.

30 – 5 września

1.

Górna: 1, 3, 5, 7, 11; 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.

Kalendarium na wrzesień:

  3. – Pierwszy czwartek miesiąca. Odwiedziny chorych z Komunią świętą od godz. 8.00.

         Godzina Święta od godz. 17.00

  4. – Pierwszy piątek miesiąca.

        Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego o godz. 16.30

  5. – Pierwsza sobota miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. Maryi Panny o godz. 8.00

  6. – Pierwsza Komunia św. o godz. 11.00. Inne Msze św.: 8.00 i 9.15

12. – obchody kalwaryjskie na Górze Św. Anny

13. – dożynki parafialne (podziękowanie Bogu za plony) o godz. 9.15

13. – nabożeństwo fatimskie (różaniec i procesja) o godz. 19.00

19. – bierzmowanie w kościele NSPJ

23. – dzień ku czci św. o. Pio. Msza św. o godz. 8.00.

Informator Parafialny do pobrania


Ogłoszenia duszpasterskie z 16.08.2020

 1. COVID-19 ciągle niebezpieczny. Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
 2. Dzisiaj Dzień solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Modlitwą i ofiarą materialną wspieramy poszkodowanych.
 3. Dzisiaj Uroczystości Patronalne w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Szczegółowy plan obchodów – na plakacie. W naszym kościele nieszporów nie będzie.
 4. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).
 5. Spowiedź św.: na ogół 30 min. przed Mszą św., a w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.30.
 6. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej.
 7. Kolekta: 16 i 23 sierpnia - na potrzeby parafialne.
      Zbiórka: 16 i 23 sierpnia – wsparcie materialne dla ofiar eksplozji w Bejrucie.
 8. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pracowały w minionym tygodniu w kościele i na zewnątrz, troszcząc się o trawę, kwiaty i krzewy.
 9. Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych do radosnego i modlitewnego przeżycia

  w różnych wymiarach 44. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej, która w dniach od 16 do 22 sierpnia podąży na Jasną Górę. Wyrażając wdzięczność tym, którzy zgłosili chęć udziału w sztafetowym pielgrzymowaniu, Ksiądz Biskup zaprasza wszystkich diecezjan do podjęcia duchowego wysiłku pielgrzymkowej formacji. Można ją podjąć także w domach z pomocą strony internetowej pielgrzymki, profilu Facebook’owego, aplikacji mobilnej Bonafide oraz codziennych transmisji i audycji m.in. w Radiu Doxa. Niech szczególnym wyrazem duchowej łączności z pielgrzymami na szlaku będzie w tych dniach rodzinne pielgrzymowanie, wspólna modlitwa i spędzony rodzinnie czas w naszych lokalnych sanktuariach
  i miejscach kultu. W niektórych z nich w kolejne dni pielgrzymki (w niedzielę o 9.00, a od poniedziałku do piątku o 19.00) będą odprawiane przez Księży Biskupów Msze św.,
  do udziału w których serdecznie zapraszamy. Liczniej niż przewidywano wcześniej możemy wziąć udział w Eucharystii na zakończenie Pielgrzymki, w sobotę 22 sierpnia
  o 11.00 na Jasnej Górze. Przybądźmy zatem jako pielgrzymi sztafetowi, duchowi i diecezjanie, zwłaszcza młodzi, w sobotę na Jasną Górę na wspólne dziękczynienie.

Dziękuję osobom z Rejonu 44 (Przyjaciół Schongau  9, 11, 17; 10, 14, 18)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.

Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o *8.45 – 10.00.

16 – 22 sierpnia

45.

Przyjaciół Schongau 22, 24, 24a, 26, 28, 30;   27, 29, 33.

23 –29 sierpnia 

46.

Fabryczna 1/1, 1/3,  1/4,   3/1,  3/2,  3/3,  3/5,
               3/6,    5/1,  5/2,  5/3.  5/4,   6/1,  6/2,
               7/1,  7/2,  7/3,  7/4.

 Informator Parafialny do pobrania


Ogłoszenia duszpasterskie z 09.08.2020

 1. Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
 2. Dzisiaj o godz. 15.00 nieszpory niedzielne.
 3. W czwartek (13 sierpnia) odbędzie się nabożeństwo fatimskie:
              18.30 – 19.25: spowiedź św.
              19.30 – różaniec fatimski
              20.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:
                          w intencjach przez was podanych (napisanych na kartce).
 4. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).
 5. W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia NMP (święto nakazane). Msze św.: w piątek (wigilia uroczystości) o godz. 18.00 w sobotę o godz. 8.00 i 10.30. Po Mszach św. błogosławieństwo ziół i kwiatów.
 6. W Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie, w sobotę, uroczystość odpustowa. Suma o godz. 11.15, nieszpory o godz. 16.30.
     W tym dniu, nieszporów w naszym kościele nie będzie.
     Zachęcam do udania się na uroczystość odpustową do naszego kościoła-matki.
 7. Spowiedź św.: na ogół 30 min. przed Mszą św., w czwartek: 18.30 – 19.25,
                                                                             a w piątek wieczorem: 17.00 – 17.55.
 8. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej.
 9. Kolekta: 9 i 16 sierpnia - na potrzeby parafialne
                  15 sierpnia – na Wydział Teologiczny w Opolu.
     Kierowcy, z okazji patronalnego święta (w lipcu) złożyli 1.649 zł. Dziękuję za ofiarność. Pieniądze zostały przekazane na potrzeby misjonarzy.
 10. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pracowały w minionym tygodniu w kościele i na zewnątrz, troszcząc się o kwiaty i krzewy.
        Szczególnie dziękuję Bernardowi Smiatek i Stefanowi Tkocz za pracę na wieży kościoła.

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 43 ( Przyjacół Schongau  1, 3, 3a, 5, 7;   2a, 2)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.

Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o *8.45 – 10.00.

9 – 15 sierpnia

44.

Przyjaciół Schongau 9, 11, 17; 10, 14, 18.

16 – 22 sierpnia

45.

Przyjaciół Schongau 22, 24, 24a, 26, 28, 30;   27, 29, 33.

 Informator Parafialny do pobrania


Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych do radosnego i modlitewnego przeżycia w różnych wymiarach 44. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej, która w dniach od 16 do 21 sierpnia podąży na Jasną Górę. Wyrażając wdzięczność tym, którzy zgłosili chęć udziału w sztafetowym pielgrzymowaniu, Ksiądz Biskup zaprasza wszystkich diecezjan do pod-jęcia duchowego wysiłku pielgrzymkowej formacji. Można ją podjąć także w domach z pomocą strony internetowej pielgrzymki, profilu Facebook’owego, aplikacji mobilnej Bonafide oraz codziennych transmisji i audycji m.in. w Radiu Doxa. Niech szczególnym wyrazem duchowej łączności z pielgrzymami na szlaku będzie w tych dniach rodzinne pielgrzymowanie, wspólna modlitwa i spędzony rodzinnie czas w naszych lokalnych sanktuariach i miejscach kultu. W niektórych z nich w kolejne dni pielgrzymki (w niedzielę o 9.00, a od poniedziałku do piątku o 19.00) będą odprawiane przez Księży Biskupów Msze św., do udziału w których serdecznie zapraszamy. Liczniej niż przewidywano wcześniej możemy wziąć udział w Eucharystii na zakończenie Pielgrzymki, w sobotę 21 sierpnia o 11.00 na Jasnej Górze. Przybądźmy zatem jako pielgrzymi sztafetowi, duchowi i diecezjanie, zwłaszcza młodzi, w sobotę na Jasną Górę na wspólne dziękczynienie.

Ogłoszenia duszpasterskie z 02.08.2020

 1. Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
 2. Dzisiaj 1. niedziela miesiąca, dzień modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.
     Po zakończeniu Mszy św. adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 3. Dzisiaj o godz. 15.00 różaniec, błog. sakramentalne i zmiana tajemnic różańcowych.
 4. Dzisiaj można, pod zwykłymi warunkami, zyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”. Nazwa pochodzi od małego kościółka znajdującego się wewnątrz bazyliki NMP Anielskiej niedaleko Asyżu.
 5. Dzisiaj odpust w Przyworach. Suma o godz. 11.00, nieszpory o godz. 16.00.
 6. W czwartek w liturgii Kościoła obchodzić będziemy święto Przemienienia Pańskiego. Msza św. o godz. 7.00 i 18.00.
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca.
      W czwartek: od godz. 17.00 – 18.00: Godzina Święta, o 18.00 – Msza św.
      W piątek: Msza św. o godz. 7.00 i 18.00
                        Koronka do Bożego miłosierdzia – godz. 15.00 i adoracja (do godz. 15.30).   
 8. Odwiedziny chorych z Komunią św. w piątek od godz. 8.00.
 9. Spowiedź św.: 30 min. przed Mszą św., w czwartek od godz. 17.00 – 17.50,
                               w piątek od godz. 17.00 – 17.55, a w sobotę 17.00 – 17.30.
 10. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej.
 11. Kolekta: 2 sierpnia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne
                    6 i 9 sierpnia - na potrzeby parafialne. „Bóg zapłać” za wasze ofiary.
 12. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które społecznie pracowały w minionym tygodniu w kościele, w otoczeniu kościoła i Domu Parafialnego.
 13. Od wielu już lat Księża Biskupi zwracają się do nas z prośbą, by w miesiącu sierpniu podjąć postanowienie abstynencji od napojów alkoholowych.
  Jest to „forma wynagrodzenia za grzechy pijaństwa i środek budzenia sumienia”.
  Jest to znak solidarności ze wszystkimi ofiarami pijaństwa i alkoholizmu, konkretne wsparcie dla słabych, świadectwo dla innych, oraz wzmocnienie swojej woli w dążeniu do świętości. Zachęcam do podjęcia tego dzieła w całym miesiącu, albo przez czas krótszy (według uznania). Niech to będzie jednak wyrzeczenie, ofiara przez nas podjęta, gest miłosierdzia w trosce o innych.

 

Dziękuję osobom z Rejonu 42. (Krapkowicka 102, 106, 108, 112, 114.
Wąska  2, 6;   3, 3a, 5.)
za pełnienie dyżuru w minionym tygodniu.

Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o *8.45 – 10.00.

2 – 8 sierpnia

43.

Przyjacół Schongau 1, 3, 3a, 5, 7; 2a, 2.

9 – 15 sierpnia

44.

Przyjaciół Schongau 9, 11, 17; 10, 14, 18.

 Informator Parafialny do pobrania