Ogłoszenia duszpasterskie z 26.04.2020

 1. Niedzielą rozpoczynamy kolejny tydzień życia liturgią, domem, pracą, pandemią. Mamy wiele pytań i obaw. Ewangelia tej niedzieli przypomina nam, że nie jesteśmy sami. Jezus jest z nami. I to jest najważniejsze, to daje poczucie bezpieczeństwa.  Na początku tygodnia życzę każdemu dobrego zdrowia, wielu powodów do radości i….  deszczowych dni. Gdyby ktoś potrzebował jakiejś pomocy, a ja mógłbym taką pomoc wyświadczyć lub zorganizować, to proszę dzwonić pod numer 507–017-858. Ks. proboszcz.
 2. Aktualne informacje Kurii Opolskiej znajdziesz na stronie internetowej: http://www.diecezja.opole.pl/ Adres parafialnej strony internetowej:  www.parafiakarlubiec.pl
 3. Dzisiaj III Niedziela Wielkanocna. Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30.
      Dzisiaj rozpoczyna się XII Tydzień Biblijny.
      O godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia.
      Od 15.00 do 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i Komunia św.  o godz. 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00.
 4. Ks. Bp A. Czaja do odwołania przedłuża dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
 5. Od 20 kwietnia we Mszy św. w naszym kościele (400 m2) może uczestniczyć 26 wiernych. Osoby, które chciałyby uczestniczyć we Mszy św. w naszym kościele w niedzielę 3 maja, proszę o wcześniejsze zgłoszenie tego.
 6. Od poniedziałku do soboty od 7.00 – 8.00 i 17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa i spowiedź św. Zapraszam, przy zachowaniu przepisu, że w kościele może przebywać jednocześnie najwyżej 26 osób.
 7. Zachęcam do duchowego uczestnictwa w liturgii Kościoła poprzez środki masowego przekazu.
 8. Biskup Opolski udzielił dyspensy od zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w piątek 1 maja.
 9. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem (Godzina Święta), pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 10. W piątek o godz. 18.00 pierwsze nabożeństwo majowe.
 11. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w tym roku będzie obchodzona 2 maja (w sobotę). Msze św. o godz. 8.00 i 10.30.
 12. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary i wpłaty na konto parafialne.
 13. Serdecznie dziękuję osobom, które pracowały w minionym tygodniu (koszenie trawy, demontaż dekoracji, troska o krzewy i kwiaty, praca na budowie DP): Rita i Adam Ficek, Alicja Tutak, Sonia Gala, Agnieszka Caban-Jania, Andrzej Jania, Hubert Sznajder, Teresa i Gerard Wicher, Józef Malkusz, Anna Wolska, Jan Duczek, Adam Tkocz i Mateusz Skałecki.

 

Dni dyżuru Rejon

Mieszkańcy ulic

26 – 2 maja

29.

Kasztanowa 55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80.

3 – 9 maja

30.

Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70.
Wierzbowa 33, 34, 36.

Dziękuję osobom z Rejonu 28.  (Kasztanowa 81, 87, 89, 93;  90, 92, 94,104;
        Przyjaciół Schongau 41) za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.

Informator Parafialny do pobrania


Z Dekretu Bpa A. Czai, z 20 kwietnia 2020 roku :

1. W przylegających do kościołów placach i parkach obowiązuje zasada dystansowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać
w odległości minimum ok. 2 m od siebie.
 
2. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących.
Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego. Przystępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego.
 
3. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem pozostanie w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.
 
4. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.

 

Ogłoszenia duszpasterskie z 19.04.2020

 1. W dalszym ciągu mamy nadzwyczajną sytuację, w której uczymy się normalnie żyć. Wszystkim Parafianom życzę łaski Bożej, by sprostać nowym wyzwaniom i dobrze wypełniać swoje obowiązki, a przy tym zachować cierpliwości i pogodę ducha. Niech każdy znajdzie powody do radości i życzliwych ludzi wokół siebie. Gdyby ktoś potrzebował jakiejś pomocy, a ja mógłbym taką pomoc wyświadczyć lub zorganizować, to proszę dzwonić pod numer 507–017-858. Ks. proboszcz.
 2. Aktualne informacje Kurii Opolskiej znajdziesz na stronie internetowej: http://www.diecezja.opole.pl/
    
  Adres parafialnej strony internetowej:  www.parafiakarlubiec.pl
 3. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30. O godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Od 15.00 do 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i Komunia św..
 4. Ks. Bp A. Czaja do odwołania przedłuża dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
 5. Od 20 kwietnia we Mszy św. w naszym kościele (400 m2) może uczestniczyć 26 wiernych. Osoby, które chciałyby uczestniczyć we Mszy św. w naszym kościele w niedzielę 26 kwietnia, proszę o wcześniejsze zgłoszenie tego.
 6. Od poniedziałku do soboty od 7.00 – 8.00; 15.00 – 16.00 i 17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa i spowiedź św. Zapraszam, przy zachowaniu przepisu,
       że w kościele może przebywać jednocześnie najwyżej 26 osób.
 7. Przypominam zachętę Biskupów do modlitwy różańcowej w domu o godz. 20.30.
 8. Zachęcam do duchowego uczestnictwa w liturgii Kościoła poprzez środki masowego przekazu. Transmisje Mszy św. 19 kwietnia br.:
  1. TVP Opole - o godz. 9.00 (w dni powszednie o 8.00).
  2. TVP 1 - o godz. 10.00
  3. Telewizja TRWAM - o godz. 9.30
 9. Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc, za ofiary i wpłaty na konto parafialne.

 

Dni dyżuru Rejon

Mieszkańcy ulic

19 – 25 kwietnia

28.

Kasztanowa 81, 87, 89, 93;  90, 92, 94,104.
Przyjaciół Schongau 41.

26 – 2 maja

29.

Kasztanowa 55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80.

Dziękuję osobom z Rejonu 27. (Sadowa 13, 15, 17, 19, 21) za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.

 Informator Parafialny do pobrania


Z Dekretu Bpa A. Czai, z 20 kwietnia 2020 roku :

 1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
  2. W przylegających do kościołów placach i parkach nie obowiązuje przelicznik podany wyżej, lecz zasada dystansowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać w odległości minimum ok. 2 m od siebie.
  3. Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Ob-owiązuje w nich zasada dystansowania się. Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby, z zachowaniem powyższych ograniczeń.
  4. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego. Przystępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego.
  5. Na cmentarzach obowiązuje zasada dystansowania się także poza ceremonia-mi pogrzebowymi.
  6. Przypominam, że Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.
  7. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem pozostanie w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.
  8. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.

Ogłoszenia duszpasterskie z 12.04.2020

 1. Gdyby ktoś potrzebował jakiejś pomocy, a ja mógłbym taką pomoc wyświadczyć lub zorganizować, to proszę dzwonić pod numer 507–017-858 (ks. proboszcz).
 2. Aktualne informacje Kurii Opolskiej znajdziesz na stronie internetowej: http://www.diecezja.opole.pl/
      Adres parafialnej strony internetowej:  www.parafiakarlubiec.pl
 3. Dzisiaj Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. o godz. *6.00, 9.15 i 10.30.  
      O godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia.
      Od 15.00 do 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i Komunia św..
 4. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30.
      O godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia.
      Od 15.00 do 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i Komunia św..
 5. Z Dekretu Ks. Bpa A. Czai: „Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne”.
 6. Do 19 kwietnia (włącznie) we Mszy św. może uczestniczyć najwyżej 5 wiernych.
 7. Do 19 kwietnia trwać będzie oktawa Wielkanocna. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy. Dlatego między innymi w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątek.
 8. Od poniedziałku do soboty od 7.00 – 8.00; 15.00 – 16.00 i 17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa i spowiedź św. Zapraszam, przy zachowaniu przepisu, że w kościele może przebywać jednocześnie najwyżej 5 osób.
 9. Przypominam zachętę Biskupów do modlitwy różańcowej w domu o godz. 20.30.
 10. W tym roku, zaplanowana na najbliższy piątek Droga Światła - procesja ulicami parafii z figurą Zmartwychwstałego i ze świecami – nie odbędzie się.
 11. Zachęcam do duchowego uczestnictwa w liturgii Kościoła poprzez środki masowego przekazu.
 12. Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc w czasie liturgii, za przygotowanie kościoła na Święta Wielkanocne i budowę Bożego grobu, za ofiary i wpłaty na konto parafialne. „Bóg zapłać”.

 


 

Dni dyżuru Rejon

Mieszkańcy ulic

12 – 18 kwietnia

27.

Sadowa 13, 15, 17, 19, 21.

19 – 25 kwietnia

28.

Kasztanowa 81, 87, 89, 93;  90, 92, 94,104.
Przyjaciół Schongau 41.

Sprzątanie kościoła: we wtorek o godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 – 10.00.

 Informator Parafialny do pobrania

 

Ogłoszenia duszpasterskie z 15.03.2020

 1. W dalszym ciągu poszukujemy osoby (kobiety lub mężczyzny), która podjęłaby się funkcji koordynatora sprzątania kościoła. Minimum czasu, który trzeba by temu poświęcić, to 30 minut w poniedziałek i 90 minut w sobotę. Warunki do uzgodnienia.
 2. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeniu liczby wiernych w kościele (do 50 osób) dzisiaj dodatkowo Msza św. o godz. 9.15 i 15.10 (po Gorzkich żalach), a w niedziele 22 i 29 marca Msze św. o godz. 8.00, 10.30 i 15.10. Jeżeli będzie większa liczba chętnych, by uczestniczyć we Mszy św., 50 osób będzie mogło wejść do kościoła, a pozostałe zostaną poproszone o pozostanie na zewnątrz, gdzie będzie włączone nagłośnienie i będzie udzielana Komunia św. 
  Proszę o wyrozumiałość i zapoznanie się z Komunikatem Rady Stałej Episkopatu Polski i Komunikatem Biskupa Opolskiego, które są dostępne na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.
 3. Dzisiaj o godz. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa. Kazanie pasyjne (3) wygłosi ks. dr Janusz Podzielny. Za udział w Gorzkich żalach w okresie W. Postu można uzyskać odpust zupełny.
 4. Spowiedź św.: od poniedziałku do czwartku: 30 min. przed Mszą św., w piątek: 17.00 – 17.25, w sobotę: 7.30 – 7.55  i 17.00 – 17.30.
 5. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.
 6. Kolekty: 15 marca – dla księdza rekolekcjonisty
                  22 marca – na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych.
     Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.
 7. Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św.
      Wolne intencje Mszy św.:

25.03. (środa) – 8.00

13.04 (poniedziałek) - 8.00

01.04 (środa) – 8.00

13.04 (poniedziałek) – 10.30


 Transmisje Mszy św.:  

 1. TVP 1 - o godz. 7.00 i 10.55
 2. TVP Opole - o godz. 9.00
 3. Telewizja TRWAM - o godz. 9.30
 4. TVP POLONIA - o godz. 13.00.
 5. Transmisji Mszy świętej w Radiu Doxa można wysłuchać od poniedziałku do soboty o godzinie 6.30, natomiast w niedziele Msze święte transmitowane są o godzinie 10.00 (I i III niedziela miesiąca) lub 10.30 (pozostałe niedziele).

W okresie Wielkiego Postu zachęcamy też do duchowego udziału
w nabożeństwach tego okresu: Droga krzyżowa w piątki o 17.45
                                             i Gorzkie żale w niedziele o 17.45.

Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na www.doxa.fm.


 

Aktualne informacje Kurii Opolskiej znajdziesz na stronie internetowej http://www.diecezja.opole.pl/

 


 

Dni dyżuru Rejon

Mieszkańcy ulic

15 – 21 marca

23.

Kamienna 12, 16, 20, 22, 26, 30.

22 – 28 marca

24.

Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50.

Dziękuję osobom z Rejonu  22.  (Kamienna 3a, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19;
Wapienna 1, 6) za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.00.

 Informator Parafialny do pobrania


Ogłoszenia różne:

 1. Spotkanie z rodzicami dzieci, które 26 kwietnia będą obchodziły rocznicę przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbędzie się 22 marca (niedziela ) po Mszy św. o godz. 10.30.
 2. Spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania (Grupa I, II i III) odbędzie się 23 marca (poniedziałek) po Mszy św. wieczornej.
 3. W dniach 13-15 marca 2020 r. w opolskim seminarium odbędą się rekolekcje powołaniowe pod hasłem «Różne drogi – jeden cel. Rekolekcje dla poszukujących». Mają one na celu pomoc młodym mężczyznom w rozeznaniu powołania i pokazanie jak wygląda codzienne życie w seminarium. Rekolekcje te są skierowane do tegorocznych i przyszłorocznych maturzystów oraz osób, które już zdały maturę. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.seminarium.opole.pl i profilu facebookowym.
 4. Misterium Męki Pańskiej - „Sprawa Jezusa z Nazaretu”.
  Klerycy Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu wraz ze studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego przygotowują w tym roku spektakl „Sprawa Jezusa z Nazaretu”. Zaplanowano cztery prezentacje sztuki (21, 22, 27 i 29 marca 2020 r.). Każda z nich odbędzie się na Auli Seminaryjnej przy ul. Drzymały 1 w Opolu o godzinie 19.00.
  Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a w czasie trwania spektakli będą zbierane fundusze na cele charytatywne: powstający w Opolu „Dom Nadziei” dla osób bezdomnych, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” ze Strzelec Opolskich oraz siostry zgromadzeń klauzurowych.
  Bilety można odebrać na furcie seminaryjnej w Opolu bądź drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (szczególnie o rezerwacje mailowe prosimy grupy zorganizowane). W razie braku możliwości odebrania osobiście biletów, po wcześniejszej mailowej rezerwacji, będzie można je odebrać bezpośrednio przed spektaklem. Należy pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona!
 5. W niedzielę 17 maja br. odbędzie się Narodowa Pielgrzymka do Rzymu dla uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Zgłoszenia można dokonać mailowo lub telefonicznie w wydziale duszpasterskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 77 44 32 130).
 6. W niedzielę 7 czerwca br., o godz. 12.00 na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczystość beatyfikacyjna Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Zgłoszenia można dokonać mailowo lub telefonicznie w wydziale duszpasterskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 77 44 32 130).

 

Ogłoszenia duszpasterskie z 08.03.2020

 1. W dalszym ciągu poszukujemy osoby (kobiety lub mężczyzny), która podjęłaby się funkcji koordynatora sprzątania kościoła. Minimum czasu, który trzeba by temu poświęcić, to 30 minut w poniedziałek i 90 minut w sobotę. Warunki do uzgodnienia.
 2. Dzisiaj o godz. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa. Kazanie pasyjne (2) wygłosi ks. dr Janusz Podzielny. Za udział w Gorzkich żalach w okresie W. Postu można uzyskać odpust zupełny.
 3. W czwartek rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne. Zachęcam wszystkich parafian do wzięcia udziału w tych ćwiczeniach duchowych. Naszym przewodnikiem w tych dniach będzie ks. Daniel Breguła, pracujący w Kurii Diecezjalnej w Opolu.
 4. Spowiedź św. w tym tygodniu:
                  niedziela 7.30 – 7.55 i 10.15 – 10.25
                  poniedziałek i wtorek: 17.30 – 17.55, środa: 7.30 – 7.55
                  czwartek: 17.00 – 17.55 i po nauce stanowej dla kobiet
                  piątek: 8.00 – 855, 17.00 – 17.55 i po nauce stanowej dla mężczyzn
                  sobota: 8.00 – 8.55, 17.00 -17.55 i po nauce stanowej dla młodzieży.
 5. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.
 6. Kolekty: 8 marca – na potrzeby parafialne
                 15 marca – dla księdza rekolekcjonisty
     Zbiórka do puszki:  8 marca - na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”.
     Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.
 7. Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św.
      Wolne intencje Mszy św. w marcu:

16 (poniedziałek) – 18.00

24 (wtorek) -18.00

18 (środa) – 8.00

25 (środa) – 8.00

19 (czwartek) – 18.00

26 (czwartek) – 18.00

 


 12 – 15 marca 2020r.: REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Będzie je prowadził ks. Daniel Breguła z Opola.

Módlmy się w intencji parafian i ks. rekolekcjonisty.


 

Dni dyżuru Rejon

Mieszkańcy ulic

8 – 14 marca

22.

Kamienna 3a, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19

15 – 21 marca

23.

Kamienna 12, 16, 20, 22, 26, 30.

Dziękuję osobom z Rejonu  19.  (Krapkowicka 128, 134, 154; Kamienna  1, 6;
  Wapienna 1, 6) za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.00.

 Informator Parafialny do pobrania


Ogłoszenia różne:

 1. Spotkanie z rodzicami dzieci, które 26 kwietnia będą obchodziły rocznicę przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbędzie się 22 marca (niedziela ) po Mszy św. o godz. 10.30.
 2. Spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania (Grupa I, II i III) odbędzie się 23 marca (poniedziałek) po Mszy św. wieczornej.
 3. W dniach 13-15 marca 2020 r. w opolskim seminarium odbędą się rekolekcje powołaniowe pod hasłem «Różne drogi – jeden cel. Rekolekcje dla poszukujących». Mają one na celu pomoc młodym mężczyznom w rozeznaniu powołania i pokazanie jak wygląda codzienne życie w seminarium. Rekolekcje te są skierowane do tegorocznych i przyszłorocznych maturzystów oraz osób, które już zdały maturę. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.seminarium.opole.pl i profilu facebookowym.
 4. Misterium Męki Pańskiej - „Sprawa Jezusa z Nazaretu”.
  Klerycy Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu wraz ze studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego przygotowują w tym roku spektakl „Sprawa Jezusa z Nazaretu”. Zaplanowano cztery prezentacje sztuki (21, 22, 27 i 29 marca 2020 r.). Każda z nich odbędzie się na Auli Seminaryjnej przy ul. Drzymały 1 w Opolu o godzinie 19.00.
  Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a w czasie trwania spektakli będą zbierane fundusze na cele charytatywne: powstający w Opolu „Dom Nadziei” dla osób bezdomnych, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” ze Strzelec Opolskich oraz siostry zgromadzeń klauzurowych.
  Bilety można odebrać na furcie seminaryjnej w Opolu bądź drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (szczególnie o rezerwacje mailowe prosimy grupy zorganizowane). W razie braku możliwości odebrania osobiście biletów, po wcześniejszej mailowej rezerwacji, będzie można je odebrać bezpośrednio przed spektaklem. Należy pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona!
 5. W niedzielę 17 maja br. odbędzie się Narodowa Pielgrzymka do Rzymu dla uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Zgłoszenia można dokonać mailowo lub telefonicznie w wydziale duszpasterskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 77 44 32 130).
 6. W niedzielę 7 czerwca br., o godz. 12.00 na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczystość beatyfikacyjna Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Zgłoszenia można dokonać mailowo lub telefonicznie w wydziale duszpasterskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 77 44 32 130).

 

Ogłoszenia duszpasterskie z 01.03.2020

 1. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.30 pobłogosławienie książeczek „Droga do Nieba” i rozdanie ich dzieciom komunijnym. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami.
 2. Dzisiaj o godz. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa. Kazanie pasyjne (1) wygłosi ks. dr Janusz Podzielny. Za udział w Gorzkich żalach w okresie W. Postu można uzyskać odpust zupełny.
 3. W 1. czwartek miesiąca: 8.30 - odwiedziny chorych z Komunią św.
                                         17.00 – 18.00: Godzina Święta i spowiedź św.
                                         18.00 - Msza św. z udziałem młodzieży
                                        Spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa I i II).
 4. W 1. piątek miesiąca:   15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
                                        16.30 – Msza św. z udziałem dzieci
                                        17.30 - wypominki, Droga krzyżowa (z udziałem młodzieży i dorosłych),
                                                   Msza św. i nabożeństwo do NSPJ.
                                                  Spotkanie Kandydatów do Bierzmowania (Grupa III).  
 5. W 1. sobotę miesiąca: 7.30 – różaniec, 8.00 - Msza św., modlitwa do Matki Bożej, zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie w salce.
 6. Spowiedź św. w tym tygodniu: niedziela 7.30 – 7.55 i 10.00 – 10.25;
                                                    poniedziałek i wtorek: 17.30 – 17.55, środa: 7.30 – 7.55;
                                                    czwartek: 17.00 – 17.50,   piątek: 16.00 – 16.25 i 17.15 – 17.55;
                                                    sobota: 7.30 – 7.55  i 17.00 – 17.30
 7. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.
 8. Kolekty: 1 marca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.
                  8 marca – na potrzeby parafialne.
     Zbiórka do puszki:  8 marca - na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”.
     Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.
 9. W dalszym ciągu poszukujemy osoby (kobiety lub mężczyzny), która podjęła by się funkcji koordynatora sprzątania kościoła. Minimum czasu, który trzeba by temu poświęcić, to 30 minut w poniedziałek i 90 minut w sobotę. Warunki do uzgodnienia.
 10. Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św.   
       Wolne intencje Mszy św. w marcu:

    7 (sobota) – 8.00

  16 (poniedziałek) – 18.00

    8 niedziela – 9.15

  18 (środa) – 8.00

  12 (czwartek) – 18.00

  19 (czwartek) – 18.00

  13 (piątek) - *9.00

  24 (wtorek) -18.00

  14 (sobota) - *9.00

  25 (środa) – 8.00

 


 12 – 15 marca 2020r.: REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Będzie je prowadził ks. Daniel Breguła z Opola.

Módlmy się w intencji parafian i ks. rekolekcjonisty.


 

Dni dyżuru Rejon

Mieszkańcy ulic

1 – 7 marca

19.

(20-21)

Krapkowicka 128, 134, 154
Kamienna  1, 6.        Wapienna 1, 6.

8 – 14 marca

22.

Kamienna 3a, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19

Dziękuję osobom z Rejonu  18. (Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165
   136, 138, 140, 142, 146, 148) za pełnienie dyżuru parafialnego.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.00.

 Informator Parafialny do pobrania

Ogłoszenia duszpasterskie z 23.02.2020

 1. Dzisiaj, jutro i pojutrze Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jako wynagrodzenie (ekspiacja) za grzechy, szczególnie popełniane w ostatnich dniach karnawału: niedziela: 14.00 – 15.30; poniedziałek i wtorek: 16.30 – 18.00. Adorując przynajmniej przez pół godziny, można zyskać odpust zupełny.
 2. Dzisiaj rozpoczyna się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. W tym roku tematem przewodnim inicjatyw trzeźwościowych są słowa: «Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach».
 3. Spotkanie uczestników pielgrzymki do Gruzji odbędzie się 24 lutego (poniedziałek), po Mszy św. o godz. 18.00.
 4. Spowiedź św. przed Popielcem: niedziela: 7.30 – 7.55, 10.00 – 10.25 i 14.00 – 14.55
                                                       poniedziałek i wtorek: 16.30 - 17.40,
                                                       środa: 7.30 – 7.55, 16.00 – 16.25 i 17.15 – 17.55.
 5. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.
 6. W Środę Popielcową rozpocznie się Wielki Post (czas wielkanocnej pokuty). W tym dniu, podczas Mszy św. (o godz. 8.00, 16.30 i 18.00), będzie miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem. Jest to zewnętrzny znak naszej gotowości do przemiany serca i czynienia pokuty. Bardzo ważne jest, abyśmy rozpoczęli ten błogosławiony czas od przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
  W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, czyli:
      - wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 r. do końca życia)
      - post, czyli 3 posiłki w ciągu dnia (od 18 do 60 roku życia).
     Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do powstrzymania się od udziału w zabawach w okresie Wielkiego Postu.
 7. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli W. Postu, przypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
 8. Pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie dniem modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego osób małoletnich we wspólnocie Kościoła.
                  15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
                  16.30 - Droga krzyżowa z udziałem dzieci
                  17.30 – wypominki oraz Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych
 9. Dekanalne spotkanie młodzieży: Kosorowice, piątek, 19.30 – ok. 21.30.
 10. Kolekty: 23 i 26 lutego – na potrzeby parafialne
                    1 marca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.     
       Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.
 11. Zapraszam do udziału w Gorzkich żalach (niedziele W. Postu – g. *14.30) Kazania pasyjne będzie głosił ks. dr Janusz Podzielny z Opola.          
 12. Nauki przedślubne, organizowane w dekanacie, będą w kościele pw. św. Jacka w Kamieniu Śląskim: 29 lutego (sobota) – 1. część i 21 marca (sobota) – 2. część. Rozpoczęcie o godz. 14.00.
 13. Pobłogosławienie książeczek „Droga do Nieba” i rozdanie ich dzieciom komunijnym będzie 1 marca, na Mszy św. o godz. 10.30.
 14. W dalszym ciągu poszukujemy osoby (kobiety lub mężczyzny), która podjęła by się funkcji koordynatora sprzątania kościoła. Minimum czasu, który trzeba by temu poświęcić, to 30 minut w poniedziałek i 90 minut w sobotę. Warunki do uzgodnienia.
 15. Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św.

    Wolne intencje Mszy św. w marcu:

  7 (sobota) – 8.00           

17 (wtorek) – 18.00

11 (środa) – 8.00

12 (czwartek) – 18.00

18 (środa) – 8.00

19 (czwartek) – 18.00

13 (piątek) - *9.00

24 (wtorek) -18.00

14 (sobota) - *9.00

16 (poniedziałek) – 18.00

 

 

 1.  Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież klas 6., 7. i 8. szkoły podstawowej i 1. klas szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania na «Ładowarkę» - spotkanie weekendowe w dniach 13-15 marca 2020 r. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Szczegółowe informacje oraz zapisy na www.botafe.pl.

 12 – 15 marca 2020r.: REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Będzie je prowadził ks. Daniel Breguła z Opola.

Módlmy się w intencji parafian i ks. rekolekcjonisty.


 

Dni dyżuru Rejon

Mieszkańcy ulic

23 – 29 lutego 18.

Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165
                      136, 138, 140, 142, 146, 148.

1 – 7 marca

19.

(20-21)

Krapkowicka 128, 134, 154
Kamienna  1, 6.        Wapienna 1, 6.

Dziękuję osobom z Rejonu  17. (Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57)
za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.00.

 Informator Parafialny do pobrania

Ogłoszenia duszpasterskie z 16.02.2020

 1. Dzisiaj nieszporów nie będzie.
 2. Spowiedź św. 30 min. przed Mszą św., a w sobotę: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 17.30
 3. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) będzie czynne w tym tygodniu w czwartek, piątek i sobotę, po Mszy św.
 4. Kolekty: 16 lutego – na budowę Domu Parafialnego.
                  23 lutego – na potrzeby parafialne.
    Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.
 5. W dalszym ciągu poszukujemy osoby (kobiety lub mężczyzny), która podjęła by się funkcji koordynatora sprzątania kościoła. Minimum czasu, który trzeba by temu poświęcić, to 30 minut w poniedziałek i 90 minut w sobotę. Warunki do uzgodnienia.
 1. Spotkanie uczestników pielgrzymki do Gruzji odbędzie się 24 lutego (poniedziałek), po Mszy św. o godz. 18.00.
 2. Nauki przedślubne, organizowane w dekanacie, będą w kościele pw. św. Jacka w Kamieniu Śląskim: 29 lutego (sobota) – 1. część i 21 marca (sobota) – 2. część. Rozpoczęcie o godz. 14.00.
 1. Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św.

    Wolne intencje Mszy św. w lutym: 25 (wtorek) – 18.00.

  2 (poniedziałek) – 18.00

14 (sobota) - *9.00

  4 (środa) – 8.00

16 (poniedziałek) – 18.00

  7 (sobota) – 8.00           

17 (wtorek) – 18.00

11 (środa) – 8.00

12 (czwartek) – 18.00

18 (środa) – 8.00

19 (czwartek) – 18.00

13 (piątek) - *9.00

24 (wtorek) -18.00


 

Dni dyżuru Rejon

Mieszkańcy ulic

16 – 22 lutego 17.

Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57.

23 – 29 lutego 18.

Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165
                      136, 138, 140, 142, 146, 148.

Dziękuję osobom z Rejonu  15. (16) (ul. Marzanny 1, 5, 7, 9, 21, 27;    2, 8, 26, 28)
za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.00.

 Informator Parafialny do pobrania