Ogłoszenia duszpasterskie z 04.11.2018

 1. Dzisiaj o godz. 15.00 wypominki modlitewne, różaniec i błog. sakramentalne.
  Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie Żywego Różańca w salce.
 2. W tym tygodniu (poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 17.30, w środę o godz. 7.30) zapraszam na wypominki modlitewne i różaniec za zmarłych.
 3. Do 8. listopada możemy codzienne zyskać odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami) i ofiarować go za zmarłych. Warunki zyskania odpustu: nawiedzenie cmentarza, wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, przystąpienie do sakramentu pokuty (stan łaski uświęcającej), przyjęcie Komunii św., modlitwa „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
 4. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
                    16.00 – katecheza dzieci komunijnych
                    16.30 – różaniec za zmarłych (z udziałem wszystkich dzieci)
                    18.45 – spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II)
 5. W zakrystii i Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2019 r.
 6. Spowiedź św.: poniedziałek: 17.00 – 17.25
                              wtorek: 17.00 – 17.25
                              środa: 7.00 – 7.25
                              czwartek: 17.00 – 17.25
                              piątek: 17.15 – 17.55
                             sobota: 7.30 – 7.55 i 17.00 - 17.30.
 7. Dziękuję klerykowi Dawidowi, młodzieży i dorosłym za przygotowanie kaplicy cmentarnej i oprawę liturgiczną Mszy św. św. celebrowanej 2 listopada o godz. 18.15.
 8. Dziękuję tym, którzy w minionym tygodniu pracowali przy układaniu ostatniego fragmentu chodnika procesyjnego wokół kościoła. Byli to:
  Alicja Tutak, Anna Bomba, Gerard Wicher, Adam Ficek, Zygmunt Łątka, Tadeusz Kasiura,  Hubert Sznajder i Dawid Gala. Dziękuję też Mateuszowi Skałeckiemu i Henrykowi Skałeckiemu za pracę na dachu kościoła (naprawa komina wentylacyjny kotłowni).
 9. Kolekty:   4. listopada na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne
                   11. listopada – na ogrzewanie kościoła.
      Zbiórka do puszki:   4. listopada – na wodę na cmentarzu i wywóz śmieci
                                  11. listopada - na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
     28. października zebrano: 1. Dla chrześcijan w Pakistanie - 1.005 zł.
                                           2. Na budowę Domu Parafialnego (5) – 2.200 zł.
  „Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary i wpłaty na konto parafialne.
 10. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.

Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic

28 – 03. listopada

33.

Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;  6, 8, 10, 12a, 14.

Dziękuję osobom z Rejonu 33, które w minionym tygodniu sprzątały kościół.
Były to: Krystyna Szwugier, Teresa Cerman, Anna Koczula i Maria Natorska

04 – 10. listopada

34.

Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30.

11 – 17. listopada

35.

Świerkowa 1, 3, 5;   12, 14, 16, 18, 20, 24.

 Sprzątanie kościoła: poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15.

 Informator Parafialny do pobrania