Ogłoszenia duszpasterskie z 14.10.2018

 1. Dzisiaj o godz. 15.00 różaniec i błog. sakr.
 2. Zachęcam do modlitwy różańcowej w październiku odmawianej w kościele, lub w gronie rodzinnym. Każdego dnia w październiku można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 3. W piątek: 16.00 – katecheza dzieci komunijnych
  16.30 – różaniec z udziałem dzieci
  17.30 – różaniec z udziałem dorosłych
  19.30 – ok. 21.30: dekanalne spotkanie młodzieży (w naszym kościele). Jest to kolejne spotkanie formacyjne dla przygotowujących się do bierzmowania. Zapraszam wszystkich młodych ludzi,  szczególnie kandydatów do bierzmowania (Grupa I, II i III).
  Obecność kandydatów obowiązkowa.
 4. W zakrystii i Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2019 r.
 5. Dziękuję tym, którzy w minionym tygodniu pracowali przy kościele. Byli to:
  Gerard Wicher, Teresa Wicher, Helmut Müller, Mieczysław Skrzypek, Adam Ficek, Bernard Smiatek, Piotr Trzerwa, Antoni Wicher, Zygmunt Łątka, Bernard Knorr,
  Damian Małek, Mieczysław Skrzypek, Henryk Skałecki, Zenon Nakielski, Jan Duczek, Tadeusz Kasiura, Mateusz Skałecki, Adam Tkocz, Hubert Sznajder i Dawid Gala.
  Annie Wolskiej, Marii Wacławek, Jadwidze Kasiura i Barbarze Szefczyk dziękujemy za kawę i ciasto do kawy.
 6. Dzisiaj obchodzimy XVIII Dzień Papieski, z którym związane są dwie rocznice z życia św. Jana Pawła II: 60. rocznica sakry biskupiej i 40. rocznica wyboru na papieża. Hasło Dnia Papieskiego: „Promieniowanie ojcostwa”.
 7. Kolekty: 
      14. października – na potrzeby parafialne
      21. października – na misje
  Zbiórka do puszki:
      14. października – na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uczące się dzieci i młodzież z rodzin ubogich.
 8. Dzisiaj na Górze św. Anny odbędą się obchody Dnia Dziecka Utraconego. W programie: Msza św. w Bazylice o godz. 17.00 w intencji zmarłych dzieci i ich rodziców, a po niej różaniec i procesja na cmentarz.
 9. W sobotę 20 października odbędzie się III Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę św. Anny. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.30.

Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic

07 – 13. października 30. Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70.
Wierzbowa 33, 34, 36.
Dziękuję osobom z Rejonu 30, które w minionym tygodniu sprzątały kościół.
Były to: Irena Wnuk, Joanna Jendrusch, Urszula Chrobok, Bernard Marzotko, Aneta Nowak i Krystyna Kuźnia.

14 – 20. października

31.

Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29.

21 - 27. października

32.

Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36;  9, 11, 15.

 Sprzątanie kościoła: poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15.

 Informator Parafialny do pobrania