Ogłoszenia duszpasterskie z 07.01.2018r:

 1. Dzisiaj Niedziela Chrztu Pana Jezusa. Nieszporów nie będzie.
 2. W poniedziałek rozpocznie się okres zwykły w liturgii.
 3. W środę dzień wieczystej adoracji Pana Jezusa w naszym kościele (jeden raz w roku), wyznaczony nam przez Ks. Biskupa: godz. 8.30 - 9.00 i 15.00 - 18.00.
  Zapraszam do udziału w tej modlitwie wszystkich parafian.
 4. Trwają duszpasterskie odwiedziny kolędowe.
  Msze św. w tygodniu będę na ogół rano, o godz. 8.00.
  W niedziele 7, 14 i 21. stycznia proszę w ramach kolekty złożyć ofiarę kolędową, która zostanie przeznaczona na parafialny fundusz inwestycyjny.
 5. Intencje mszalne na 2018 rok można zamawiać w Biurze parafialnym i w zakrystii.
 6. Bardzo dziękuję przedszkolakom z oddziału przedszkolnego PSP nr 3 w Gogolinie-Karłubcu, które 6. stycznia z wielkim przejęciem przedstawiły nam Jasełka.
  Dziękuję również wychowawczyniom i opiekunkom dzieci, za podjęty trud i bardzo dobrze wykonaną pracę.
  Dziękuję również wszystkim osobom, które pomogły przygotować scenę i później ją sprawnie zdemontowały.
 7. Kolekty:  7. stycznia – na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne
              14 stycznia – na potrzeby parafialne.
 8. Wspólnota parafialna dziękuje Rejonowi 31. za pełnienie dyżuru w minionym tygodniu. W tym tygodniu dyżur pełni Rejon 32.  

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic
 07-13. stycznia  32.  Brzozowa 4, 6,12,14, 22, 24, 26, 30, 36; 9,11,15.
14-20. stycznia   33.  Przyjaźni 1, 7, 9,13a, 15; 6, 8,10,12a, 14.
21 – 27. stycznia  34.  Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30.
Sprzątanie kościoła w poniedziałek o godz. 19.00 i w sobotę o godz. 9.00.
* Ewentualną zmianę godziny proszę ustalić z ks. proboszczem.

 Nauczanie papieskie o Duchu Świętym.

„Duch Święty jest osobowym wyrazem obdarowywania się, bycia Miłością. Jest Osobą-Miłością, jest Osobą-Darem. Jest to niezgłębione bogactwo rzeczywistości i niewysłowione pogłębienie pojęcia Osoby w Bogu, które możemy poznać jedynie dzięki Objawieniu. Równocześnie Duch Święty, jako współistotny w Bóstwie Ojcu i Synowi, jest Miłością i Darem (nie stworzonym), z którego jakby ze źródła wypływa wszelkie obdarowanie względem stworzeń (dar stworzony): obdarowanie istnieniem wszystkiego poprzez akt stworzenia, obdarowanie człowieka łaską poprzez całą ekonomię zbawienia”.
(św. Jan Paweł II).

pobierz Informator Parafialny