Ogłoszenia duszpasterskie z 21.07.2019

 1. Dzisiaj obchodzimy odpust parafialny ku czci św. Anny i św. Joachima. Suma odpustowa o godzinie 11.00. We Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. Józef Kara z Gliwic. Po sumie procesja eucharystyczna i dziękczynne „Te Deum”. Nieszpory odpustowe o godz. 15.00. Zapraszam.
 2. W piątek obchodzić będziemy liturgiczne wspomnienie św. Anny i św. Joachima (32. rocznica konsekracji naszego kościoła). Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. Po Mszy św. wieczornej, procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych.
 3. W przyszłą niedzielę uroczystości odpustowe na Górze św. Anny. O godz. 6.00 (w naszym kościele) rozpocznie się piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny. Serdecznie zapraszam. Powrót po nieszporach (wyruszymy o godz. 15.00).
 4. Spowiedź św.: 30 min. przed Mszą św., a w sobotę 17.00 – 17.30.
 5. Kolekty: 21 lipca - na potrzeby parafialne
                  26 i 28 lipca - na budowę Domu Parafialnego.  
                 „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary.
 6. Serdecznie dziękuję:
      - ks. Józefowi Kara, głównemu celebransowi i ks. Radcy Stanisławowi Wąsikowi
      - kościelnym: Teresie Wicher i Bernardowi Smiatkowi
      - Agnieszce i Andrzejowi Jania, Jadwidze Kasiura, Hubertowi Sznajder.
      - LSO, chórowi, orkiestrze, szafarzom Eucharystii, organistkom, osobom niosącym baldachim, figury i sztandary.
  1. Za wykonaną pracę przed odpustem niech podziękowanie przyjmą następujące osoby: Gerard Wicher, Beata Schnurpfeil, Rita i Adam Ficek, Sonia Gala, Dawid
   Gala, Sylwia i Mateusz Skałeccy, Zygmunt Łątka, Łukasz Weinert, Szymon Weinert, Tadeusz Kasiura, Waltrauda Wicher, Inga Frank, Anna Wolska, Józef Malkusz.

   

  Wszystkim Parafianom i Gościom życzę radosnego świętowania.

Msze św. w lipcu i sierpniu:

- w niedzielę: 8.00 i 10.30 

- w poniedziałek i środę: *7.00

- we wtorek, czwartek i piątek: 18.00

- w sobotę: 8.00 i 18.00

 1. Kalendarium na lipiec:

  21 lipca - odpust parafialny. Suma o godz. 11.00, nieszpory o godz. 15.00.

  26 lipca - 32. rocznica konsekracji naszego kościoła. Msza św. o godz. 8.00 i 18.00. Po Mszy św. wieczornej procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych.

  28 lipca – piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny (odpust). Wyjście sprzed naszego kościoła o godz. 5.30. Powrót (wyjście z Góry Św. Anny) o godz. 16.00 (po nieszporach).

   

14 – 20. lipca

29.

Kasztanowa  55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80.

Dziękuję osobom z Rejonu 29., które w minionym tygodniu sprzątały kościół. Były to:
Rita Ficek, Karolina Ficek, Maria Łątka, Sylwia Łątka, Beata Schnurpfeil, Ewa Schmidt i Mieczysław Skrzypek

Dni dyżuru Rejon

Mieszkańcy ulic

21 – 27 lipca 30.

Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70.
Wierzbowa 33, 34, 36.

28 – 03 sierpnia 31.

Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 19.00 i w sobotę od 8.45 do 10.15.

 

Informator Parafialny do pobrania