Uroczystość Najświętszej Trójcy – 7. VI 2020 r.
(adoracja Pana Jezusa)
 

      7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

M: 8.00 – za + mamę Mariannę Bilińską (w 7. r. śmierci).

     Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne

M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne

M: 10.30 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne

Po Mszy św. chrzest św.: Aleksander Alan Szywalski

     15.00 – różaniec, modlitwa o ustanie epidemii i błog. sakramentalne.

                  Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 7.VI.2020r - 14.VI.2020r

Zesłanie Ducha Świętego – 31. V 2020 r.

      7.30 – różaniec

M: 8.00 – w int. Róży Różańcowej Barbary Bomba z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. Za ++ członków Róży.

M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.

M: 10.30 – za + Marię Zelek (19 – od Tomasza Sopata).

Po Mszy św. chrzest św.

     15.00 – nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii.

     15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu

 O godz. 15.30, 16.00 i 16.30 – udzielanie Komunii św.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 31.V.2020r - 7.VI.2020r

Wniebowstąpienie Pańskie – 24. V 2020 r.

 

     7.30 – różaniec

M: 8.00 – za ++ rodziców Annę i Teofila Tomeczek, siostrę Marię, brata Huberta i ++ z pokrewieństwa.

(Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz)

M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.

         (Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz)

M: 10.30 – za ++ rodziców Annę i Jana Wnuk, bratową Lidię, ++ z pokrewieństwa Wnuk, Urbański i Warchoł.

 (Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz)

 

      15.00 – nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii.

      15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu

O godz. 15.30, 16.00 i 16.30 – udzielanie Komunii św.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 24.V.2020r - 31.V.2020r

IV Niedziela Wielkanocna  3. V 2020 r.  (adoracja Pana Jezusa)     

M: 8.00 – za + męża Klausa Bekiesch, ++ rodziców Annę i Stanisława Prusko, Edytę i Ditra Bok.

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne

 (W kościele wszystkie miejsca zarezerwowane. Można uczestniczyć na zewnątrz)

 

  M: 9.15 – w int. rodziny Koryzma z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.,  zdrowie i opiekę Matki Bożej.

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne

(W kościele wszystkie miejsca zarezerwowane. Można uczestniczyć na zewnątrz)

 

M: 10.30 – za ++ rodziców Wilhelma i Różę Sławik, Maksymiliana i Jadwigę Malkusz i ++ z pokrewieństwa.

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne

(W kościele wszystkie miejsca zarezerwowane. Można uczestniczyć na zewnątrz)

   15.00 – Nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii.

   15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu

O godz. 15.30, 16.00, 16.30 – udzielanie Komunii św.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 3.V.2020r - 10.V.2020r

III Niedziela Wielkanocna  – 26. IV 2020 r.             

M: 8.00 – do Bożej Opatrzności w int. Jolanty i Andrzeja z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej

(może uczestniczyć jedynie 26 osób, które wcześniej to zgłoszą)

M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.

(może uczestniczyć najwyżej 26 osób, które wcześniej to zgłoszą)

M: 10.30 – za + tatę Mariana, ++ babcie i dziadków z obydwu rodzin.

(może uczestniczyć jedynie 26 osób, które wcześniej to zgłoszą)

   15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa o ustanie epidemii.

   15.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu

O godz. 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00 – udzielanie Komunii św.

 

Czytaj więcej: Intencje mszalne 26.IV.2020r - 3.V.2020r

II Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia Bożego) – 19. IV 2020 r.             

 M: 8.00 – za ++ rodziców, rodzeństwo i dziadków z rodzin Halski, Hutniczak i Romańczukiewicz.

(może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję)

 M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.

(może uczestniczyć najwyżej 5 osób, które wcześniej to zgłoszą)

 M: 10.30 – za  + syna Arkadiusza Nocon, rodziców i dziadków z obu stron oraz ciocię Emmę Lipka.

(może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję)

       15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa o ustanie epidemii.

       15.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu

O godz. 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00 – udzielanie Komunii św.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 19.IV.2020r - 26.IV.2020r

II Niedziela W. Postu - 15 marca 2020 r.

 

M.: 8.00 – za ++ Erykę i Alfreda Werner.

(wyjątkowo) 9.15 – Msza św. (recytowana, w j. pol.) – za + Kazimierza Pajora (11).  

M.:10.30 – za zmarłych i żyjących parafian. 

  *14.30 – Gorzkie żale z 3. kazaniem pasyjnym (ks. dr Janusz Podzielny).

(15, 22 i 29 marca) 15.10 - Msza św. (recytowana bez homilii) – o ustanie epidemii koronawirusa.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 15.III.2020r - 22.III.2020r

II NIEDZIELA Wielkiego Postu - 08. III 2020r.
(2 niedziela m. - pokropienie wodą święconą  i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 - w int. Beaty i Krystiana Macha z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej.

M.: 9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) - …………………………………………….………………………… (intencja wolna).

     10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski w rodzinie Mateusza i Sylwii Skałecki, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża dla Karola, Natalii i Zofii.

Chrzest św. w czasie Mszy św.: Zofia Barbara Skałecka

     *14.30 – Gorzkie żale z 2. kazaniem pasyjnym (ks. dr Janusz Podzielny).

Czytaj więcej: Intencje mszalne 8.III.2020r - 15.III.2020r