II Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia Bożego) – 11 IV 2021             

      7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 7.30 – za ++ rodzicówJana i Jadwigę Maj, Piotra i Elżbietę Sczakiel, ++ z rodziny Maj, Blacha i Sczakiel oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

     8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii               

M:  9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + Ludwikę Kołodziej.          (chrzest święty:  Ignacy Marek Koryzma)

   15.00 – 15.30: Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja i modlitwa o ustanie epidemii.

   15.30 i 16.30 – udzielanie Komunii św.

M.: 15.45 - ………………………………………………………………. (intencja wolna).

Czytaj więcej: Intencje mszalne 11.IV.2021r - 18.IV.2021r


II Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia Bożego) – 11 IV 2021             

      7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 7.30 – za ++ rodzicówJana i Jadwigę Maj, Piotra i Elżbietę Sczakiel, ++ z rodziny Maj, Blacha i Sczakiel oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

     8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii               

M:  9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + Ludwikę Kołodziej.          (chrzest święty:  Ignacy Marek Koryzma)

   15.00 – 15.30: Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja i modlitwa o ustanie epidemii.

   15.30 i 16.30 – udzielanie Komunii św.

M.: 15.45 - ………………………………………………………………. (intencja wolna).

Czytaj więcej: Intencje mszalne 04.IV.2021r - 11.IV.2021r


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 4. IV 2021 r.

 

M.:  *6.00 (Rezurekcja) – w int. parafian i przybyłych gości. (TD)

M.:  7.30 – w int. rodziny Tutaków, z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.

M.:   9.00 – w int. rodziny Joanny i Roberta Wancke, z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.

M.:  10.30 – za ++ rodziców Różę i Ryszarda Placzek, ich rodziców i rodzeństwo.

       15.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu

       (udzielanie Komunii św.: 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00)

Czytaj więcej: Intencje mszalne 28.III.2021r - 04.IV.2021r


NIEDZIELA PALMOWA – 28. III 2021 r.
(poświęcenie palm na każdej Mszy św.)

      7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – za + Łucję Gebauer (od sąsiadów).

Modlitwa o ustanie epidemii - suplikacje

      8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

Modlitwa o ustanie epidemii - suplikacje

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – do Bożej Opatrzności w int. Roberta i Kariny Kontny(z okazji 40. r. ur.), z podz. za o. łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz Boże błog. 

 Modlitwa o ustanie epidemii - suplikacje

    *14.30 – Gorzkie żale z 6. kazaniem pasyjnym.

 M.: *15.45 – ……………………………………………………..……. (intencja wolna).

Modlitwa o ustanie epidemii - suplikacje

     16.30 – 17.00: spowiedź św.

17.00 – udzielanie Komunii św. tym, którzy nie uczestniczyli we Mszy św. w kościele

 TVP 3 - Rekolekcje dla dorosłych (3) - godz. 20.30.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 21.III.2021r - 28.III.2021r

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21. III 2021 r.

  1. dzień w Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia: o prawo do życia dla każdego
    człowieka, odrzucenie prób szukania kompromisowych rozwiązań nowej
    eugeniki oraz o respektowanie przez polityków prawa Bożego.

 

      7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – za + mamę Emilię Król (w 25. r. śmierci), ++ dziadków Anastazję i Ryszarda Prusko, ciocię Jadwigę Prusko oraz ++ z pokrewieństwa.                              

     8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za ++ rodziców Paulinę i Ryszarda Tkocz, braci Karola i Teodora, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + Gertrudę Steindor (od Róż Różańcowych).

   *14.30 – Gorzkie żale z 5. kazaniem pasyjnym.

 *16.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

*17.00 – udzielanie Komunii św. tym, którzy nie byli na Mszy św. w kościele.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 14.III.2021r - 21.III.2021r

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (Laetare) – 14. III 2021 r.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 

      7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – za + mamę Eugenię Olejnik, ++ dziadków Władysława i Leokadię Chaberskich, rodzeństwo i dusze w czyśćcu c.                             

      8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za + mamę Wiktorię Orłowską, + teścia Edwarda Herok i ++ z pokrewieństwa.

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + Eryka Wancke (w 1. r. śmierci).

   *14.30 – Gorzkie żale z 4. kazaniem pasyjnym.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 7.III.2021r - 14.III.2021r

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7. III 2021 r.

      6.50 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

      7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – za + męża Mieczysława Kurp.

Adoracja i błog. sakramentalne

      8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za ++ Walentego, Franciszkę i Henryka Jaszkowic, oraz z pokrewieństwa Jaszkowic, Wicher i Suszka.

Adoracja i błog. sakramentalne

      10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za ++ rodziców Stefana i Małgorzatę Stanowskich, Agnieszkę i Waltra Nocon, syna Arkadiusza, Emmę Lipka i męża Bernarda.

Adoracja i błog. sakramentalne

   *14.30 – Gorzkie żale z 3. kazaniem pasyjnym.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 28.II.2021r - 7.III.2021r

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21. II 2021 r.                       

      7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – za + ojca Augustyna Wiktor, męża Teodora Chudala, rodziców Józefa i Jadwigę Chudala i ++ z pokrewieństwa.                

      8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – w int. Zofii Skałeckiej (z okazji 1 r. ur.) z podz. za o. łaski, z prośbą o opiekę Anioła Stróża i Boże błog. dla całej rodziny.        

Błogosławieństwo  

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + męża i ojca Herberta Malkusz, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i z pokrewieństwa, oraz + Barbarę Jaskólską.

Pobłogosławienie książeczek DN dla dzieci komunijnych

Chrzest św.: Leon Józef Cebula 

      *14.30 – Gorzkie żale z 1. kazaniem pasyjnym.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 21.I.2021r - 28.II.2021r