NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 7. stycznia 2018 r.
(Na Mszy św. o godz. 10.30 uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez dzieci
komunijne i pokropienie wodą święconą. Dzieci niech przyniosą świece chrzcielne)

7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M: 8.00 - za parafian (szczególnie za te rodziny, które przyjęły odwiedziny kolędowe).
10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M: 10.30 - za ++ męża Huberta Sapok, syna Jana, rodziców Sapok i Nogielski, siostrę Jadwigę.
*Dzisiaj nabożeństwa nie będzie.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 07.I.2018r - 14.I.2018r

7. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Niedziela 31. XII 2017 roku - ostatni dzień 2017 roku
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M: 8.00 - w int. Stefana Bekiesch (z okazji 50. r. urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. (Te Deum).
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M: 10.30 - za parafian z podz. za Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz naszych Patronów w 2017 roku.
M: *15.00 - Nabożeństwo dziękczynno - błagalne liturgiczne zakończenie starego roku) (Te Deum).
*23.00 - 23.55: adoracja Pana Jezusa (różaniec i adoracja w ciszy).

Czytaj więcej: Intencje mszalne 31.XII.2017 - 07.I.2018r