IV Niedziela Adwentu – 19 XII 2021 r.  

    

       7.00 – 7.25: spowiedź św.     7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M:  7.30 – za + męża Mieczysława Kurp (w 4. r. śm.), córkę Agnieszkę Sówka,  ++ rodziców z obu stron.

 

       8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

             

                10.00 – 10.25: spowiedź św.        10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za ++ Alfreda i Erykę Werner oraz ++ rodziców i teściów.     Chrzest św.

        

     15.00 – nieszpory adwentowe i błogosławieństwo sakramentalne.

 


Poniedziałek (20 XII) – dzień powszedni

         

           16.00 – 17.50: spowiedź św. dzieci i młodzieży

           17.30: różaniec

Roraty: 18.00 – za + Klarę Niestrój.

 


Wtorek (21 XII) – dzień powszedni                     

                        

                       16.00 – 19.00: spowiedź św. (17.00 – 19.00 będzie o. franciszkanin)

                       17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus i modlitwa o ustanie epidemii    

                       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

Roraty: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Huberta Gabriela Małek (w 9. r. śm.).

 


Środa (22 XII) – dzień powszedni


              6.30 – 6.50: spowiedź św.

             6.30  – różaniec i spowiedź św.      Litania do św. Józefa     

Roraty: 7.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (17 - od Macieja Hasior z rodziną).

             8.30 – budowanie stajenki i ubieranie choinek

 

             16.00 – 18.00: spowiedź św.          19.00 – 20.00: spowiedź św. 

 


 Czwartek (23 XII) – dzień powszedni                                  

    

              8.00 – odwiedziny chorych z Komunią św.

 

               16.00 – 17.50: spowiedź św.

               17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus i modlitwa o ustanie epidemii    

              17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

Roraty: 18.00 – za + męża i ojca Bernarda Nocon (w 1. r. śm.).

              19.00 – 20.00: spowiedź św.      

 


Piątek (24 XII) – Wigilia Narodzenia Pańskiego    

 

 6.30 – 6.50: spowiedź św.

Roraty: *7.00 (w intencjach zbiorowych):
  1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc.
  2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula, s.Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch
  3) w int. dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego
  4) w intencji pracujących za granicą,
  5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach
  6) o pokój na świecie,
  7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę
  8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego
  9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii,
  10) w intencji dzieci i młodzieży
  11) o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących  w niebezpieczeństwie śmierci, za zmarłych, za personel medyczny, za wolontariuszy, za rządzących i wszystkie służby zaangażowane w działania związane z trudną sytuacją w kraju.
  12) w int. parafian o pobożne i radosne świętowanie.
  13) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda
  14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).

 

   9.00 – 10.00: spowiedź św. (będzie również ks. Józef Bensz)

 10.00 – sprzątanie kościoła (Rejon 33 i chętni do pomocy)

 12.00 – 13.00: spowiedź św.  


 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

      

        21.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: *22.00 (1. Pasterka) – ……..… (intencja wolna).   (Te Deum)     

       

        23.30: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

        23.45: Liturgiczne zakończenie Adwentu w wykonaniu Chóru Parafialnego

 

Sobota – 25 XII 2021 – Narodzenie Pańskie

M: 24.00 (2. Pasterka) – w intencji wszystkich Parafian  i przybyłych Gości.    (Te Deum)

 

      7.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – …………………………..… (intencja wolna) . (Te Deum)

     

      8.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 9.00 – w int. Jolanty i Helmuta Matuszek (z okazji 40. r. ślubu),  z podz. za o. łaski  z prośbą o Boże błog. w rodzinie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (Te Deum)

 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + męża ojca i dziadka Jerzego Feliks (w 27. r. śm.).

 

      15.00 – 15.30: wspólne kolędowanie i błogosławieństwo sakramentalne.

 


Niedziela – 26 XII 2021 - Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

 

      7.00 - różaniec 

     7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – do Dzieciątka Jezus w int. mężczyzn, kobiet, dzieci, rodzin i w int. pracujących za granicą.

Pobłogosławienie owsa

 

      8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – w intencji rocznego dziecka Leona Cebula i jego rodziców, z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej, św. Józefa i Anioła Stróża.

    

      10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w intencji rocznego dziecka Franciszka Halskiego, jego rodziców i rodzeństwa, z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej, św. Józefa i Anioła Stróża.