II Niedziela Adwentu – 5 XII 2021 r.
Adoracja Pana Jezusa

                                                    

 7.00 – 7.25: spowiedź św.     7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M:  7.30 – ………………………………………….. (intencja wolna).

 

      8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

             

     10.00 – 10.25: spowiedź św.

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w int. Barbary Matuszek (z ok. 60 r. ur.) z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog., oraz opiekę Matki Bożej i św. Barbary.    (TD)

        

      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.

Zmiana tajemnic różańcowych. Spotkanie w salce parafialnej

 


Poniedziałek (6 XII) – św. Mikołaja, biskupa

 

              17.30: różaniec i spowiedź św.

Roraty: 18.00 – za ++ męża i ojca Herberta Malkusz, rodziców Martę i Piotra Malkusz, Marię i Ernesta Nowak,  rodzeństwo ++ z pokrewieństwa i Barbarę Jaskólską.

 


Wtorek (7 XII) – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

                     

               17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus i modlitwa o ustanie epidemii    

              17.00 – 17.50: spowiedź św.

              17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

Roraty: 18.00 – za ++ rodziców Elżbietę i Józefa Jasik, Hildegardę i Huberta Stach.

 


Środa (8 XII) – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny  


      6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP .   Litania do św. Józefa

Roraty: 7.00 –  w int. Róży Różańcowej Anny Wolskiej.

 

        17.30  – różaniec i spowiedź św.      

 M.: 18.00 – w int. Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi oraz ich rodzin, z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.

Spotkanie w/w  w salce parafialnej

 


Czwartek (9 XII) – dzień powszedni

                                     

       17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus i modlitwa o ustanie epidemii    

       17.00 – 17.50: spowiedź św.

       17.30 – różaniec: za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych, kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”  (modlących się w int. kapłanów).      

Roraty: 18.00 – za + żonę i matkę Marię Emerling.

Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II, III i IV)

 


Piątek (10. XII) – dzień powszedni

 

               15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30)  

Roraty: 16.30 (z udziałem dzieci) – za + Annę Hutniczak (od chrześniaka z rodziną z Zawoi).     

                    17.30 – różaniec i spowiedź św. 

Roraty: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za ++ rodziców Józefę i Wojciecha Wijata, żonę Halinę, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II, III i IV)

 


Sobota (11 XII) – dzień powszedni

 

                  6.30 – różaniec i spowiedź św.      

Roraty:  7.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (od Jana Zabrzeńskiego ze Stańkowej).

 

       17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa       17.00 – 17.30: spowiedź św.       17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia  

       17.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Krystiana Klimek (w 1. r. śm.),  ++ rodziców Zygfrydę i Wilhelma Klimek, brata Joachima i teścia Jana Krumpitz.

 


III Niedziela Adwentu – 12 XII 2021 r.
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

                                                    

       7.00 – 7.25: spowiedź św.     7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M:  7.30 – za + brata Marka Hutniczak (w 20. r. śm.) i ++ z rodziny.

 

       8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – w int. ustępującej i nowowybranej Parafialnej Rady Duszpasterskiej

           z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.

Zaprzysiężenie nowej PRD

             

                10.00 – 10.25: spowiedź św.        10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za ++ rodziców Stefana i Małgorzatę Stanowskich, Agnieszkę i Waltra Nocon, syna Arkadiusza, Emmę Lipka, Pelagię i Hildegardę Lepich oraz męża Baernarda.

Pobłogosławienie medalików dzieci komunijnych i spotkanie z rodzicami

        

      15.00 – nieszpory adwentowe i błogosławieństwo sakramentalne.