I Niedziela Adwentu – 28 XI 2021 r.

                                                    

      7.00 – 7.25: spowiedź św.     7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M:  7.30 – za + syna Jana, męża Huberta Sapok, rodziców Sapok i Nogielski, siostry Jadwigę i Różę, brata Alojzego i ks. Arkadiusza

 

     8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – w int. Chóru Parafialnego z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog., oraz opiekę Matki Bożej i św. Cecylii.

             

     10.00 – 10.25: spowiedź św.

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w int. dzieci, które przyjmą chrzest św., Kuby Nocon i Marii Zofii Koryzma oraz ich rodziców i chrzestnych, o Boże błog. i opiekę Aniołów Stróżów.

     15.00 – nieszpory adwentowe i pobłog. rodzinnych wieńców adwentowych.

 


Poniedziałek (29 XI) – dzień powszedni

 

               17.30: różaniec i spowiedź św.

 

Roraty: 18.00 – za ++ męża Leona Wocka, brata Ryszarda, rodziców Wicher i Wocka oraz ++ z pokrewieństwa.

 


Wtorek (30 XI) – św. Andrzeja, apostoła

                     

                17.30 - różaniec i spowiedź św.

Roraty: 18.00 – za + mamę Annę Hutniczak (w 30. dzień po śmierci).

 


Środa (1 XII) – dzień powszedni 

      
               6.30 – różaniec i spowiedź św.      Litania do św. Józefa

Roraty: 7.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (13 - od Antoniego Liptaka z rodziną).

 


Czwartek (2 XII) – pierwszy czwartek miesiąca

 

          8.00 – odwiedziny chorych z Komunią świętą.

                        

       17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezus)    

       17.00 – 17.50: spowiedź św.

       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

Roraty: 18.00 – za + Ryszarda Wicher i ++ rodziców (od Gertrud).

 


Piątek (3. XII) – św. Franciszka Ksawerego. Pierwszy piątek miesiąca

 

               15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30)  

Roraty: 16.30 (z udziałem dzieci) – za ++ rodziców Elżbietę i Engelberta Reinwald oraz brata Jana.     

            17.15  - spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I)        

                   

           17.30 – różaniec i spowiedź św. 

Roraty: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk, ++ dziadków i z pokrewieństwa.

 


Sobota (4 XII) – Pierwsza sobota miesiąca.  Św. Barbary, dziewicy

 

                  6.30 – różaniec i spowiedź św.      

Roraty:  7.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

 Litania i modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi     

M.: 8.00 – do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Barbary z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla górników - pracowników i emerytów - Zakładów „Górażdże Cement” i „Górażdże Wapno”. Za ++ pracowników tych Zakładów.

 

       17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa        17.00 – 17.30: spowiedź św. 

       17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia   17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – ……………………………………………… (intencja wolna).

 


II Niedziela Adwentu – 5 XII 2021 r.
Adoracja Pana Jezusa

                                                    

 7.00 – 7.25: spowiedź św.     7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M:  7.30 – ………………………………………….. (intencja wolna).

 

      8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

             

     10.00 – 10.25: spowiedź św.

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w int. Barbary Matuszek (z ok. 60 r. ur.) z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog., oraz opiekę Matki Bożej i św. Barbary.    (TD)

        

      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.

Zmiana tajemnic różańcowych. Spotkanie w salce parafialnej