XXXIII Niedziela Zwykła – 14 XI 2021           V Światowy Dzień Ubogich

                       Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

                                                    

                7.00 – 7.25: spowiedź św.

                7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M:  7.30 – za + syna i brata Andrzeja Rypalla, męża i ojca Jana Rypalla, ++ z rodzin Szampera i Rypalla.

 

                 8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za + siostrę Elisabeth Münch i dusze w cz. c.

 

                10.00 – 10.25: spowiedź św.

                10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii M: 10.30 – za zmarłych i żyjących parafian.

   

 15.00 – nabożeństwo ku czci św. Marcina i procesja świętomarcińska.

Po procesji spotkanie przy ognisku.

 


Poniedziałek (15 XI) – dzień powszedni

        17.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: 18.00 za + męża Tadeusza Kasiura.  W int. Jadwigi Kasiura z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.                      

 


Wtorek (16 XI) – święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu

           

       17.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: 18.00 do Bożej Opatrzności w int. Teresy i Gerarda Wicher (z ok. 51. r. ślubu)  z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa.

 


Środa (17 XI) – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

       
      7.30 – różaniec i spowiedź św.      Litania do św. Józefa

M.: 8.00 – za ++ rodziców Pawła i Klarę Sapok, ciocię Martę, rodziców Jana i Marię Kauf, brata Huberta i ++ z pokrewieństwa.

 


Czwartek (18 XI) – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

 

            17.00 – nabożeństwo ku czci św. Józefa

w intencji Bractwa św. Józefa

            17.15 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.

            17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

M.: 18.00 – za + Jana Grabelus (w 10. r. śmierci).

 


Piątek (19 XI) – dzień powszedni

 

      15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30)  

      16.00 – katecheza dzieci komunijnych

       16.30 (z udziałem dzieci) – nabożeństwo słowa Bożego

       17.30 – różaniec i spowiedź św. 

M.: 18.00 – za + syna Andrzeja Kochanowskiego, ++ z pokrewieństwa Kochanowski i Wacław oraz dusze w czyśćcu c.

     18.30 - spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II)

     19.30 – ok. 21.30: dekanalne spotkanie młodzieży w Poznowicach

 


Sobota (20 XI) – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

 

       7.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: 8.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (9 – od Haliny z mężem z Tymowej).

     

                     17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa                        17.00 – 17.30: spowiedź św.        17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia              

                     17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za ++ Adelajdę i Karola Bachem, Jadwigę i Antoniego Wojtala, ich rodziców i rodzeństwo.

      *19.00 - w salce parafialnej spotkanie otwarte (dla wszystkich chętnych) z siostrami Karmelitankami Misjonarkami z Krakowa

 


Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 21 XI 2021

Gościć będziemy Karmelitanki Misjonarki z Krakowa

 

                7.00 – 7.25: spowiedź św.           7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M:  7.30 – ………………………………………………….….… (intencja wolna).

 

                 8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

 

                10.00 – 10.25: spowiedź św.        10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + Różę Placzek (w 1. r. śmierci), jej + męża Ryszarda.

   

     15.00 – nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla Wszechświata