XXX Niedziela Zwykła – 24 X 2021
Niedziela
Misyjna

            7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 7.30 – za ++ Łucję i Eryka Gebauer (od rodziny Krzeszowiak)

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za ++ rodziców Franciszka i Elżbietę Remus, braci Ryszarda i Henryka, · teściów, szwagrów z rodziny Rybczyńskich.

           10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za ++ rodziców Małgorzatę i Norberta Marcinek, matkę Stanisławę i ++ z pokrewieństwa.

      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne

 


Poniedziałek (25 X) – dzień powszedni

 

       17.00 – 17.25: spowiedź św.

       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

M.: 18.00 – za ++ Edytę i Ernesta Pisula, córkę Marię Pracz i dusze w czyśćcu.

 


Wtorek (26 X) – dzień powszedni

 

       17.00 – 17.25: spowiedź św.

       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne                     

M.: 18.00 – za + babcię Irenę Nowak.

 


Środa (27 X) – dzień powszedni

 

      7.00 – 7.25: spowiedź św.

      7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa

M.: 8.00 za + Małgorzatę Kołodziej (3 - od Lidii i Grzegorza Grzegorzek).   

 


Czwartek (28 X) – śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza         

   

       17.00 – 17.25: spowiedź św.

       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

M.: 18.00 – w int. Hildegardy Nowickiej (z ok. 85. r. ślubu) z podz. za o. łaski,  z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.    (Te Deum) 
                
Za + męża Ryszarda Nowickiego.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania (grupa III i IV).  

 


Piątek (29 X) – dzień powszedni

                 

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja do 15.30     

       15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy IV, V i VI)

        16.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy VII i VIII)

        17.15 – 17.55: spowiedź św. młodzież szkół śr.              

        17.00 – 17.25: spowiedź św.       17.30 – różaniec

M.: 18.00 – ………………………………………………………….... (intencja wolna).

Spotkanie kandydatów do bierzmowania (grupa III i IV).

 


Sobota (30 X) – dzień powszedni

 

   7.00 – 7.25: spowiedź św.  7.30 – różaniec

M.: 8.00 – za parafian.

      16.30 różaniec       17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa        17.00 – 17.30: spowiedź św. 

      17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

      17.45 – wpraw. do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Engelberta Dyla, ++ rodziców, opiekunów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 


Przejście na czas zimowy

XXXI Niedziela Zwykła – 31 X 2021

 

     7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 7.30 – za parafian.

 

      8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – …………………………………………………………..… (intencja wolna).

 

     10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za ++ rodziców Horsta i Łucję Niedziela, brata Waldemara, mamę Martę Grzywaczyk.

 

      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne