1. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

Niedziela 29. XII 2019 roku – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

      7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – w int. Marii i Piotra Sokołowskich (z ok. 50. r. ślubu) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w int. parafian

 *Nieszporów dzisiaj nie będzie


Poniedziałek (30. XII) – 6. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

 M.: 8.00 – za + Teresę Żeleźny i + męża Jana.


Wtorek (31. XII) – św. Sylwestra I, papieża – ostatni dzień roku

M: 15.00 (liturgiczne zakończenie starego roku) - do Bożej Opatrzności w intencji Parafian i Dobrodziejów naszej Parafii, z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz za wszystkich zmarłych w 2019 roku.

           Nabożeństwo dziękczynno – błagalne (Te Deum).

      23.00 – 24.00: adoracja Pana Jezusa

                            (różaniec, adoracja w ciszy i błogosławieństwo sakramentalne)  


Środa – 1. I 2020 roku - Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
      52. Światowy Dzień Modlitw o Pokój

     7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 8.00 – za + ks. proboszcza Józefa Skowronka.

    10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w intencji parafian o Boże błogosławieństwo w 2020 r.

     15.00 – nabożeństwo kolędowe i modlitwa o pokój na świecie.

M: *15.30 – …………………………….………… (intencja wolna).


Czwartek (2. I) – pierwszy czwartek miesiąca

       17.00 – 17.50: spowiedź św.

      17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezusa):

      17.00 – 17.30: adoracja w ciszy

     17.30 – różaniec w intencji naszych rodzin, za dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców,  za papieża Franciszka, za kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii, w intencji Diecezjalnego Dzieła Modlitwy „Oremus”

      17.55 – modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne,  zakończenie adoracji.

M.: 18.00 – ………………………………………………………….... (intencja wolna).


Piątek (3. I) – Najświętszego Imienia Jezus - pierwszy piątek miesiąca

      15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia;       

      17.30 – 17.55: spowiedź św.

M.: 18.00 (z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych) – do Bożej Opatrzności w int. Róży Zajonc z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. Za ++ męża i córkę.

Litania do Najświętszego Imienia Jezus i błog. sakramentalne


Sobota (4. I) – pierwsza sobota miesiąca

 M.: 8.00 – za ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk, Jadwigę i Konrada Dyga, brata Norberta i bratową Alicję. 

Litania i modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi
Zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie w salce

       17.00 – 17.30: spowiedź św 

       17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy)

       17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia

      17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – ……………………………………………………….….. (intencja wolna).


 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim - 5. I 2020r.
(1 niedziela m. - adoracja)

                    

     *7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za + Karola Wicher, jego ++ rodziców i opiekunów, ++ z pokrewieństwa Wicher, Prusko i Jaszkowic.

Adoracja Pana Jezusa

     10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – za parafian.

Adoracja Pana Jezusa

     *Nieszporów dzisiaj nie będzie