III Niedziela Adwentu (Gaudete) – 15. XII 2019 r.
(3. niedz. miesiąca – niedziela młodzieży)

      7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – w int. Joachima Bekiersz (z okazji 60. r. urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinie.         (TD)

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – za ++ rodziców Małgorzatę i Stefana Stanowskich, syna Arkadiusza, rodziców Agnieszkę i Waltra Nocon, ciocię Emmę Lipka, Hildegardę i Pelagię Lepich.

      15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne.


Poniedziałek (16. XII) – dzień powszedni

M.: 18.00 Roraty – za ++ rodziców Otylię i Alfreda Sapok, męża Gintera Hupasz, jego rodziców, brata Manfreda Sapok, ++ z pokrewieństwa Sapok i Suszka.


Rozpoczyna się 2. część Adwentu, bezpośrednio przygotowująca nas
do obchodu Bożego Narodzenia (17 – 24 grudnia)

Wtorek (17. XII) – dzień powszedni

M.: 18.00 Roraty – za + Jana Wójcik, ++ jego rodziców Annę i Aleksandra, ++ z rodzin Wójcik i Jaszkowic.

Spotkanie kolędników misyjnych


Środa (18. XII) – dzień powszedni    

    *6.30 – różaniec i Litania do św. Józefa

   *7.00 Roraty – za + mamę Marię Pietruszka (w 1. r. śmierci), + ojca Henryka.


Czwartek (19. XII) – dzień powszedni

     17.30 – różaniec w intencji naszych rodzin, za dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców,  za papieża Franciszka, za bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych, za kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii, w intencji Diecezjalnego Dzieła   Modlitwy „Oremus”  (modlitwa w intencji kapłanów).

18.00 Roraty – za ++ Erykę i Alfreda Werner, ++ ich rodziców i z pokrewieństwa.                  


Piątek (20. XII) – dzień powszedni

    15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia

    16.00 – 16.25: spowiedź św.

    16.30 Roraty z udziałem dzieci – za ++ rodziców Alojzego i Wiktorię Przybyła, Annę i Stefana Kuklewskich, brata Wiesława i ++ z pokrewieństwa.

    17.15 -17.55: spowiedź św.

    18.00 Roraty z udziałem młodzieży i dorosłych – za + Klarę Niestrój, + męża Karola i ++ z pokrewieństwa z obu stron.

19.30 – ok. 21.30: dekanalne spotkanie młodzieży w Tarnowie Op.


Sobota (21. XII) – dzień powszedni

  *7.00 Roraty – w int. parafian o ducha pobożności.

    8.30: odwiedziny chorych z Komunią św.    

    16.00 – 17.30: spowiedź św.

    17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa

    17.00 – 17.30: adoracja w ciszy i spowiedź św.

    17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia

    17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za + męża Mieczysława Kurp (w 2. r. śmierci), córkę Agnieszkę, ++ rodziców Józefa i Wiktorię Kurp, ++ rodziców Jozefa I Hildegardę Śliwa.


IV Niedziela Adwentu – 22. XII 2019 r.
(4. niedz. miesiąca – niedziela rodziny)

      7.30 – 7.55: spowiedź św.

      7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za + męża, ojca i dziadka Huberta Gabriela Małek (w 7. r. śmierci).

Pobłogosławienie figurek Dzieciątka Jezus

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – za + męża, ojca i dziadka Jerzego Feliks (w r. śmierci).

Błogosławieństwo rocznego dziecka
Pobłogosławienie figurek Dzieciątka Jezus

      14.00 -14.55: spowiedź św.

      15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne.