XXXII Niedziela Zwykła – 10. XI 2019 r.
(2. niedz. miesiąca – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

      7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudala, ++ z pokrewieństwa Chudala, Wojtala i Lazar oraz Anitę Nichtke.

M.: 9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) – w int. Antoniny Kochanowskiej (z okazji 1. rocznicy urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinie Kochanowski i Tyrała. Błog. rocznego dziecka

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – do Bożej Opatrzności w int. Zygfryda Wacławek (z okazji 75 r. ur.) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. (TD)

Błog. rocznego dziecka: Tymoteusz Rutkowski

      15.00 nieszpory niedzielne i orszak z lampionami za św. Marcinem.

      Po orszaku nagrodzenie osób przebranych za świętych i spotkanie przy ognisku (będą słodkie rogale i kiełbaski).


Poniedziałek (11. XI) – św. Marcina z Tour, biskupa

M.: *9.00 – w intencji naszej Ojczyzny, o ducha mądrości dla rządzących, o łaskę wierności Bogu i Kościołowi dla wszystkich obywateli.     (Te Deum)

 


Wtorek (12. XI) – św. Jozafata, biskupa i męczennika

17.30 – wypominki modlitewne i różaniec

M.: 18.00 – za ++ rodziców Leona i Mariannę Bilińskich, Olgę i Ludwika Matysiak.

Godz. 19.00 (na plebanii) - spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej


Środa (13. XI) – śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski                         

        7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa

M.: 8.00 – za parafian – o ducha pobożności.


Czwartek (14. XI) –  bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy

       17.30 – różaniec w intencji naszych rodzin, za dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców,  za papieża Franciszka, za kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii, w intencji Diecezjalnego Dzieła Modlitwy „Oremus”

 M.: 18.00 (Msza św. z udziałem młodzieży) za ++ męża Herberta Wicher, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron, Martę Mispel i jej 2 mężów.


Piątek (15. XI) – św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła

15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia

*16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych

16.30 (z udziałem dzieci) – nabożeństwo słowa Bożego              

M.: 18.00 – za ++ rodziców Alicję i Norberta Dyga, dziadków Jadwigę i Konrada Dyga, Natalię i Tadeusza Telesińskich.

Dekanalne spotkanie młodzieży w Poznowicach (godz. 19.30 – ok. 21.30


Sobota (16. XI) – Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu

M.: 8.00 ……………………………………………………….…….. (intencja wolna).

     17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa

     17.00 – 17.30: adoracja w ciszy i spowiedź św.

     17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia

     17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne      

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Chudala, Martę i Pawła Kipka, 2 siostry, 2 braci, Anitę Nichtke i ++ z pokrewieństwa.

Po Mszy św. katecheza chrzcielna


XXXIII Niedziela Zwykła – 17. XI 2019 r.
(3. niedz. miesiąca – niedziela młodzieży)

      7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za + Jana Grabelus (w 8. r. śmierci).

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – do Bożej Opatrzności w int. Jadwigi i Tadeusza Kasiura (z ok. 50 r. ślubu) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę M B Fatimskiej. (TD)

Chrzest św.: Zofia Bekiesch
Florian Kołodziejczyk

      15.00 nieszpory niedzielne