XXXI Niedziela Zwykła – 03. XI 2019 r.
(1. niedz. miesiąca – adoracja)

      6.20: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP     

      7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za + Engelberta Dyla, ++ rodziców i opiekunów i dusze w cz. c.

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – za ++ Elżbietę Suszka, Augustyna i Gertrudę Suszka, ojca Jana Maj, rodziców Elżbietę i Piotra Sczakiel i dusze w cz. c.

Chrzest św.: Leon Wolski

      15.00 – wypominki modlitewne, różaniec za zmarłych i błog. sakramentalne.

Zmiana tajemnic różańcowych
Spotkanie w salce Dzieci Maryi i Żywego Różańca


Poniedziałek (04. XI) – Karola Boromeusza, biskupa

       17.30 – wypominki modlitewne i różaniec

M.: 18.00 – za + ojca, męża i dziadka Ryszarda Placzek, jego ++ rodziców, rodzeństwo, ++ rodziców Jana i Antoninę Wacławek, ich rodziców i rodzeństwo Wacławek, Walczyk, ++ dziadków Annę i Józefa Kern, ich ++ dzieci, synowe i zięciów.

 


Wtorek (05. XI) – dzień powszedni

17.30 – wypominki modlitewne i różaniec

M.: 18.00 – za ++ rodziców Marię i Franciszka Tkocz, Elżbietę i Huberta Miczka, wujka Ericha Kosok, ++ z pokrewieństwa Tkocz, Miczka, Sapok i Kosok.

 


Środa (06. XI) – dzień powszedni

        7.30 – wypominki modlitewne i różaniec i Litania do św. Józefa

M.: 8.00 – za parafian – o ducha pobożności.

 


Czwartek (07. XI) –  dzień powszedni

       17.30 – wypominki modlitewne i różaniec       

 M.: 18.00 (Msza św. z udziałem młodzieży) ………………………. .

 Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I)


Piątek (08. XI) – dzień powszedni

15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia

*16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych

16.30 (z udziałem dzieci) – modlitwa za zmarłych              

      17.30 - wypominki modlitewne i różaniec

M.: 18.00 – za ++ rodziców Paulinę i Ryszarda Tkotz, braci Teodora i Karola, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III)


Sobota (09. XI) – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

M.: 8.00 ……………………………………………………….…….. (intencja wolna).

     17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa

     17.00 – 17.30: adoracja w ciszy i spowiedź św.

     17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia

     17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne      

M.: 18.00 – za + męża i ojca Alojzego Suszka, ++ rodziców z obu stron,  ++ z pokrewieństwa, Martę i Annę Fait oraz dusze czyśćcu c.

Błogosławieństwo rocznego dziecka: Anastazja Gawlik
Chrzest św.: Bartosz Jarosz


XXXII Niedziela Zwykła – 10. XI 2019 r.
(2. niedz. miesiąca – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

      7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudala, ++ z pokrewieństwa Chudala, Wojtala i Lazar oraz Anitę Nichtke.

M.: 9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) – w int. Antoniny Kochanowskiej (z okazji 1. rocznicy urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinie Kochanowski i Tyrała. Błog. rocznego dziecka

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – do Bożej Opatrzności w int. Zygfryda Wacławek (z okazji 75 r. ur.) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. (TD)

Błog. rocznego dziecka: Tymoteusz Rutkowski

      15.00 nieszpory niedzielne i orszak z lampionami za św. Marcinem.

      Po orszaku nagrodzenie osób przebranych za świętych i spotkanie przy ognisku (będą słodkie rogale i kiełbaski).