XXX Niedziela Zwykła – 27. X 2019 r.
(4. niedz. miesiąca – niedziela rodziny)

       7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za + mężą Huberta Sapok, syna Jana, siostrę Jadwigę, szwagierki Zofię, Magdalenę i Marię, szwagrów, ks. Arkadiusza i brata Alojzego.

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – w int. Marii Łątka (z okazji 80. r. urodzin), z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.   (TD)

      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne


Poniedziałek (28. X) – śś.  Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

M.: 18.00 – w int. uczestników pielgrzymki parafialnej do Beneluksu i w int. Biura Podróży Jawa Tour (z okazji 25 – lecia istnienia) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.

Po Mszy św. spotkanie pielgrzymów w salce


Wtorek (29. X) – dzień powszedni

       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

M.: 18.00 – za + ojca Herberta Wicher, ++ babcie i dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza


Środa (30. X) – dzień powszedni

        7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa          

M.: 8.00 – o zdrowie  i dary Ducha Świętego dla Józefa. 

                18.00 – 19.00: spowiedź św.


Czwartek (31. X) –  dzień powszedni

        17.00 – 17.55: spowiedź św. (ks. prob. i ks. Radca S. Wąsik)

        17.30 – różaniec i błog. sakramentalne: za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,  kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”  (modlitwa w intencji kapłanów).

 M.: 18.00 (Msza św. z wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych) za + Gerharda Sapok (od sąsiadów).

       19.00 – 20.00: spowiedź św.


Piątek (01. XI) – Uroczystość Wszystkich Świętych        

     7.30 – 7.55: spowiedź św.

M.: 8.00 – za ++ rodziców Huberta i Ritę Malkusz, męża i ojca Winfryda Brysz, dziadków Rigol i Malkusz oraz ++ z pokrewieństwa.

     10.00 – 10.25: spowiedź św.

M: 10.30 – za ++ ks. prałata Franciszka Duszę, ks. prob. Józefa Skowronka, ks. dziekana Leonarda Gajdę, ks. radcę Henryka Zająca, s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik.

     *14.00 – nabożeństwo eucharystyczne w kościele, (Litania do Wszystkich  Świętych, błogosławieństwo sakramentalne), procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych.


Sobota (02. XI) – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  

       7.30 - wypominki modlitewne i różaniec za zmarłych 

M.: 8.00 za ++ z rodziny.

    *9.00 – odwiedziny chorych z Komunią św.

M.: 10.30 - w intencjach Ojca Świętego.                      

    *15.00 (w kaplicy cmentarnej) – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św. za ++ polecanych Bogu w wypominkach i za wszystkich wiernych zmarłych.

      17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa

      17.00 – 17.30: adoracja w ciszy i spowiedź św.

      17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia

      17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne      

M.: 18.00 – za parafian.

Po Mszy św.: katecheza przedchrzcielna


XXXI Niedziela Zwykła – 03. XI 2019 r.
(1. niedz. miesiąca – adoracja)

      6.20: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP     

      7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za + Engelberta Dyla, ++ rodziców i opiekunów i dusze w cz. c.

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – za ++ Elżbietę Suszka, Augustyna i Gertrudę Suszka, ojca Jana Maj, rodziców Elżbietę i Piotra Sczakiel i dusze w cz. c.

Chrzest św.: Leon Wolski

      15.00 – wypominki modlitewne, różaniec za zmarłych i błog. sakramentalne.