XXIX Niedziela Zwykła – 20. X 2019 r.
(odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

       7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – z podz. za o. łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Kluge.

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – w int. Franciszka i Krystyny Gołąb (z okazji 45. r. ślubu),  z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.   (TD)

      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne


Poniedziałek (21. X) – dzień powszedni  

       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

M.: 18.00 – w int. Adama i Rity Ficek (z okazji rocznicy ślubu) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.


Wtorek (22. X) – św. Jana Pawła II, papieża

       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski z prośbą o dalszą Boża opiekę w rodzinie Skałecki. Za ++ rodziców Skałecki, ojca Ryszarda Wotka i ++ z pokrewieństwa.


Środa (23. X) – dzień  św. o. Pio

        7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa          

M.: 8.00 (Msza św.  w intencjach zbiorowych):
                1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc.
                2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca, s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik
                3) w intencji dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego
                4) w intencji pracujących za granicą
                5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach
                6) o pokój na świecie
                7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę
                8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego
                9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
               10) w intencji młodzieży
               11) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda
               12) w int. Wiktorii i Reinharda z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę MB
               13) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).
              Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie


Czwartek (24. X) –  dzień powszedni

        17.30 – różaniec i błog. sakramentalne: za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,  kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”  (modlitwa w intencji kapłanów).

M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  w rodzinie Wijata. W int. rocznego dziecka Jana Wijata.  


Piątek (25. X) – św. Łukasza Ewangelisty          

    15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia

    15.45 - nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas IV i V.

    16.30 – nabożeństwo pokutne (z udziałem dzieci),  a następnie spowiedź św. dzieci klas VI, VII i VIII.

    17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

M.: 18.00 – w int. Hildegardy Nowickiej (z okazji 83. r. ur.) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.  Za ++ rodziców Marię i Wincentego Wencel i dusze w czyśćcu cierpiące.


Sobota (26. X) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

      7.30 – różaniec

M.: 8.00 –  w int. parafian – o ducha pobożności.

     17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa

     17.00 – 17.30: adoracja w ciszy i spowiedź św.

     17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia

     17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne      

M.: 18.00 – za ++ męża, ojca i dziadka Ernesta Moik, syna Zygfryda, rodziców z obu stron, 3 siostry, 3 braci i ++ z pokrewieństwa.


XXX Niedziela Zwykła – 27. X 2019 r.
(4. niedz. miesiąca – niedziela rodziny)

       7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za + mężą Huberta Sapok, syna Jana, siostrę Jadwigę, szwagierki Zofię, Magdalenę i Marię, szwagrów, ks. Arkadiusza i brata Alojzego.

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – w int. Marii Łątka (z okazji 80. r. urodzin), z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.   (TD)

      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne