XII Niedziela Zwykła – 23. VI 2019 r.
(4. niedziela miesiąca – niedziela rodziny)
4. dzień oktawy Bożego Ciała

      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00(Msza św.  w intencjach zbiorowych):
                1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czaję i bpów pomocniczych
                2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik
                3) w intencji dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego
                4) w intencji pracujących za granicą
                5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach
                6) o pokój na świecie
                7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę
                8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego
                9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
               10) w intencji młodzieży z naszej parafii
               11) za parafian przebywających na wakacjach i urlopach
               12) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie)

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30do Bożej Opatrzności w intencji Ingrydy Grzywaczyk (z ok. 60. r. ur.)  z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny.   (TD).

Po Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła.

*Dzisiaj nieszporów nie będzie.


Poniedziałek (24. VI) – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela   5. dzień oktawy Bożego Ciała                       

M.: 18.00 – …………………………………………………………. (intencja wolna).

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne


Wtorek (25. VI) – dzień powszedni   6. dzień oktawy Bożego Ciała

M.: 18.00 – za + męża Klausa Bekiesch.

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne


Środa (26. VI) – dzień powszedni    7. dzień oktawy Bożego Ciała

      7.55 – Litania do św. Józefa          

M.: 8.00 - …………………………………………………………...... (intencja wolna).

Litania do Najśw. Krwi Chrystusa Pana, procesja i błog. sakramentalne


Czwartek (27. VI) – dzień powszedni                         8. dzień oktawy Bożego Ciała                            

17.30 – różaniec w intencji naszych rodzin, za dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców,  za papieża Franciszka,  za bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych, za kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii, w intencji Diecezjalnego Dzieła   Modlitwy „Oremus”  (modlitwa w intencji kapłanów).

M.: 18.00 – za ++ rodziców Piora i Martę Malkusz, Ernesta i Marię Nowak, rodzeństwo, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa Walkusz i Nowak.

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne


Piątek (28. VI) – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa      

M.: 8.00 – ………………………………………………………… (intencja wolna)

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne

M.: 18.00 – za ++ rodziców Julię i Czesława Bauer.

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne

     22.00 – nabożeństwo na rozpoczęcie Parafialnej Pielgrzymki do krajów Beneluksu.


Sobota (29. VI) – Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła

M.: 8.00 – ……………………………………………………………………. (intencja wolna).  

     17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa

     17.00 – 17.30: adoracja w ciszy i spowiedź św.

     17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia

     17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne      

     17.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – w int. Aurelii Natorskiej (z okazji 1. r. urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

Błogosławieństwo rocznego dziecka


XIII Niedziela Zwykła – 30. VI 2019 r.
Odpust w Gogolinie - NSPJ

      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 - …………………………………………………………..… (intencja wolna).

     10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – za ++ rodziców Jadwigę i Gerarda Reimann, Piotra i Stanisławę Semla, ++ z obu stron.

     *Dzisiaj nieszporów nie będzie.