I Niedziela Wielkiego Postu - 10. III 2019 r.
(2 niedziela m. – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

         7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

   M.: 8.00 - Msza św. z nauką ogólną (5) – za ++ rodziców Stefana i Małgorzatę Stanowskich, syna Arkadiusza, rodziców Agnieszkę i Waltra Nocon i ciocię Emmę Lipka.

Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji

          10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

   M.: 10.30 - Msza św. z nauką ogólną (5) z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin –

                     1. int.: w int. Józefa Rydzak (z okazji 80. r. urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo. (TD)

                     2. int.: za parafian.

 Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji

      *14.30 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (1) - Ks. Łukasz Knosala z Opola


Poniedziałek (11. III) dzień powszedni        

M.: 18.00 – za + mamę Elżbietę Morawiec (w 2. r. śmierci).


Wtorek (12. III) – dzień powszedni

  M: 18.00 – za ++ Wofganga Kampa, Katarzynę i Antoniego Müller, Rudolfa Kampa i ++ z pokrewieństwa.


Środa (13. III) – dzień powszedni         (6. rocznica wyboru Papieża Franciszka)

         7.30 – różaniec  i Litania do św. Józefa

   M.: 8.00 – za + Marthę Sappok (w 1. r. śmierci).


Czwartek (14. III) – dzień powszedni

         17.30 – różaniec w intencji naszych rodzin, za dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców,  za papieża Franciszka, za kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii, w intencji Diecezjalnego Dzieła Modlitwy „Oremus”

   M.: 18.00 - za ++ Erykę i Alfreda Werner.


Piątek (15. III) – dzień powszedni

      15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia

     16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych

     16.30 – Droga krzyżowa z udziałem wszystkich dzieci

     17.30 – wypominki (modlitwa za zmarłych)
                 Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych

  M.: 18.00 - za ++ rodziców, teściów, męża Kazimierza Duława, bratową Wandę, 4 szwagrów, Marię Jaszkowic, Marcina Kauczor i dusze w czyśćcu cierpiące.


Sobota (16. III) – dzień powszedni

   M.: *15.00  w int. Krzysztofa Wotzka (z okazji 50. r. urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo.     (TD)

           17.00 – 17.40: spowiedź św.                 17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy)

           17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia

           17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

   M.: 18.00 - za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Chudala, Walentego i Klarę Kotyrba i ++ z pokrewieństwa.


II Niedziela Wielkiego Postu - 17. III 2019 r.
(3 niedziela m. – niedziela młodzieży)

          7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

   M.: 8.00 - za ++ rodziców Barbarę i Czesława Caban.

        10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

   M.: 10.30 - w int. Krystiana Kubilas (z okazji 60. r. urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo.     (TD)

       *14.30 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (2) - Ks. Łukasz Knosala z Opola