IV Niedziela Adwentu - 23. XII 2018r.
(niedziela rodziny)

       7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00   w intencjach zbiorowych przez wstawiennictwo św. o. Pio:
      1) w int. Papieża Franciszka i Synodu Biskupów o młodzieży
      2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik
      3) w intencji pracujących za granicą
      4) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach
      5) o pokój na świecie
      6) za uchodźców i prześladowanych za wiarę
      7) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego
      8) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
      9) w intencji młodzieży z naszej parafii i pielgrzymów z Libanu
     10) ……………….…  (w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).
     Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie)

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w int. Anity Wotzka z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.

     15.00 – nieszpory adwentowe i błogosławieństwo sakramentalne.

    15.30 – 16.30: spowiedź św.


Poniedziałek (24.XII) – Wigilia Narodzenia Pańskiego

          6.30 – 6.55: spowiedź św.

    *7.00 (ostatnie Roraty) – za + Józefę Zelek (3 – od Elżbiety i Mariana Król).

          7.45 – 9.00 i 11.00 – 13.00: spowiedź św.

   *23.40 – liturgiczne zakończenie Adwentu     (przygotowane przez młodzież)


Wtorek - 25. XII 2018 roku

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

M: 24.00 (Pasterka) – w intencji Parafian i Gości

       7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 –  za + Klarę Sapok (od sąsiadów).

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – …………………………………………

     15.00 – wspólne kolędowanie i błogosławieństwo sakramentalne.


2. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

ŚRODA - 26 XII 2018 r. - Święto św. Szczepana, męczennika

M.: 8.00 –  za + żonę Halinę Wijata, teściów Irenę i Stanisława Sędek.

Pobłogosławienie owsa

     10.15 - kolędowy koncert chóru parafialnego

M: 10.30 – do Dzieciątka Jezus w intencji kobiet, mężczyzn i rodzin oraz w intencji pracujących za granicą o Boże błogosławieństwo.

Rozesłanie kolędników misyjnych

 

     *Dzisiaj nieszporów nie będzie (dzień rodzinnych spotkań)


3. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

Czwartek (27.XII) św. Jana, apostoła i ewangelisty

     *15.00 – 18.00: kolędnicy misyjni – kolędowanie po domach naszej parafii

 M.: 18.00………………………………………………….……….. (intencja wolna).

Pobłogosławienie wina ku czci św. Jana
(wino przynosimy we własnym zakresie)


 4. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

Piątek (28.XII) świętych Młodzianków, męczenników

    17.30 – różaniec w intencji naszych rodzin, za dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców,  za papieża Franciszka,  za kapłanów i siostry zakonne,  o powołania do  służby Bożej z naszej parafii, w intencji Diecezjalnego Dzieła  Modlitwy (w intencji kapłanów) „Oremus”.

M.: 18.00za parafian, szczególnie za rodziców, niemowlęta i dzieci.

Kolędowanie dzieci. Będzie można indywidualnie zaśpiewać lub zagrać kolędę.
Błogosławienie dzieci, rodziców z dziećmi na ręku i niemowlętami,
oraz kobiet w stanie błogosławionym. 


5. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

Sobota (29.XII) – dzień powszedni

     M.: 8.00 – za + ojca Erwina Grobosch (w 1. r. śmierci).

     17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy)

     17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia

     17.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii 

M: 18.00 za + męża i ojca Karola Wicher (w 30 r. śmierci) + Henryka Jaszkowic, pokrewieństwo Wicher, Jaszkowic i Suszka.


6. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

Niedziela 30. XII 2018r. – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

       7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 –  za ++ dziadków Różę i Antoniego Kremser.

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za ++ Stefanię i Franciszka Grabelus, ++ rodziców, rodzeństwo Grabelus i Wojtala.

Chrzest św.: Tymoteusz Rutkowski

     *14.00 – nieszpory kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne.