XIV Niedziela Zwykła – 7. VII 2019 r.
(1. niedziela m. – adoracja Pana Jezusa)

      6.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny

      7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 za ++ rodziców Annę i Franciszka Gabrielczyk, Ryszarda i Reginę Wicher, 3 braci, 2 bratowe i ++ z pokrewieństwa.

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – w int. Hildegardy Mocza (z okazji 80. r. urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dalsze zdrowie i opiekę Matki Bożej.  (TD)

     15.00 – różaniec i błog. sakramentalne.            

Zmiana tajemnic różańcowych
Spotkanie Żywego Różańca i Dzieci Maryi

Czytaj więcej: Intencje mszalne 07.VII.2019r - 14.VII.2019r

XIII Niedziela Zwykła – 30. VI 2019 r.
Odpust w Gogolinie - NSPJ

      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 - za parafian.

     10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – za ++ rodziców Jadwigę i Gerarda Reimann, Piotra i Stanisławę Semla, ++ z obu stron.

     *Dzisiaj nieszporów nie będzie.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 30.VI.2019r - 07.VII.2019r

XII Niedziela Zwykła – 23. VI 2019 r.
(4. niedziela miesiąca – niedziela rodziny)
4. dzień oktawy Bożego Ciała

      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00(Msza św.  w intencjach zbiorowych):
                1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czaję i bpów pomocniczych
                2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik
                3) w intencji dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego
                4) w intencji pracujących za granicą
                5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach
                6) o pokój na świecie
                7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę
                8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego
                9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
               10) w intencji młodzieży z naszej parafii
               11) za parafian przebywających na wakacjach i urlopach
               12) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie)

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30do Bożej Opatrzności w intencji Ingrydy Grzywaczyk (z ok. 60. r. ur.)  z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny.   (TD).

Po Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła.

*Dzisiaj nieszporów nie będzie.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 23.VI.2019r - 30.VI.2019r

Uroczystość Najświętszej Trójcy – 16. VI 2019 r.
(3. niedziela miesiąca – niedziela młodzieży) 

      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za + męża i ojca Józefa Kulik, ++ rodziców Niestrój i Kulik i ++ z pokrewieństwa.

                 Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – w int. parafian.

                 Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne

   15.00 – nieszpory z Uroczystości  i błog. sakramentalne

Czytaj więcej: Intencje mszalne 16.VI.2019r - 23.VI.2019r

* 3. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela

Wniebowstąpienie Pańskie – 2. VI 2019 r.
(1. niedziela m. - adoracja)

      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za + męża i ojca Józefa Kulik, ++ rodziców Niestrój i Kulik i ++ z pokrewieństwa.

                 Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – w int. parafian.

                 Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne

   15.00 – nieszpory z uroczystości i błog. sakramentalne.

Zmiana tajemnic różańcowych
i spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca i Dzieci Maryi

Czytaj więcej: Intencje mszalne 02.VI.2019r - 09.VI.2019r

VI Niedziela Wielkanocna – 26. V 2019 r. 
(4. niedz. m. - niedziela rodziny)

Dzień Matki

      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za + żonę i mamę Beatę Kaizik, ++ z rodzin Kaizik, Szulc i Cebula oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – w int. parafian, szczególnie wszystkich Matek.

   15.00 – nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej i błog. sakramentalne.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 26.V.2019r - 02.VI.2019r

V Niedziela Wielkanocna – 19. V 2019 r. 
(3. niedz. m. - niedziela młodzieży)

      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za + męża ojca i dziadka Ernesta Moik, syna Zygfryda, rodziców z obu stron, 3 siostry, 3 braci i ++ pokrewieństwa.

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – za ++ rodziców Jana i Antoninę Wacławek, ++ z pokrewieństwa Wacławek i Walczyk.

   15.00 – nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej i błog. sakramentalne.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 19.V.2019r - 26.V.2019r

IV Niedziela Wielkanocna – 12. V 2019 r. 
(odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinie Reinwald.

M.: 9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) – za ++ rodz. Marię i Henryka Pietruszka, + Józefa Jelito i ++ z pokrewieństwa.

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – w int. Pawła Bekiesch (z okazji 18. r. urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.       

   15.00 – nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej i błog. sakramentalne.

Czytaj więcej: Intencje mszalne 12.V.2019r - 19.V.2019r