Do Mieszkańców i Przyjaciół Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Anny i św. Joachima w Gogolinie-Karłubcu

Na samym początku krótki rys historyczny.
Kościół pw. św. Anny i św. Joachima w Gogolinie-Karłubcu został wybudowany przez parafian  i  Prałata  Ks.  Proboszcza Franciszka  Duszę w latach 1984 - 1987. Ks. F. Dusza planował, że obok nowego kościoła zostanie wybudowana również plebania. Niestety. Utworzenie nowej parafii w Karłubcu i śmierć Ks. Prałata, nie pozwoliły mu dokończyć dzieła. Starsi parafianie to wiedzą, a dokumenty potwierdzają, że Ks. Prałat, do końca bardzo interesował się tym, co działo się w karłubieckiej parafii. Nawet w ostatnich dniach życia, naznaczonych chorobą, zapytał ks. Józefa Skowronka, nowego proboszcza w Karłubcu, 'czy będzie Ksiądz budowa/ plebanię przy kościele?' . Widząc zakłopotanie księdza i jego obawy powiedział: 'niech Ksiądz się nie lęka. Pan Bóg i dobrzy ludzie na pewno Księdzu pomogą. Trzeba tylko trochę odwagi i umieć zaryzykować' . Ks. J. Skowronek nazwał te słowa. testamentem Ks. Prałata".

Po kilku latach przygotowań, pragniemy gorąco i pokornie poprosić Pana Boga o błogosławieństwo, a św. Józefa o opiekę, na rozpoczynanym, trudnym przedsięwzięciem. W poniedziałek,  19. marca 2018  roku,  o godz.  18.00,  w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, rozpocznie się w kościele Msza św. Po Eucharystii przejdziemy na plac obok kościoła, by pobłogosławić teren pod budowę Domu Parafialnego. Wszystkich Was, Drodzy Parafianie, do wspólnej modlitwy i wzięcia udziałuw tym historycznym wydarzeniu zapraszam.

W niniejszym materiale prezentujemy wizualizacje budynku od strony wejścia do kościoła oraz koncepcję zagospodarowania terenu.

Wszystkim osobom, które już bardzo zaangażowały się w realizacje tego dzieła serdecznie dziękuję.

Parafian  i   Przyjaciół,   wszystkich,   "dobrych   ludzi"   proszę   o   modlitwę i pomoc materialną. Ks. proboszcz Stanisław Kołodziej.

Gogolin - Karłubiec, 18.03.2018r.

Rozkład pomieszczeń na parterze budowanego Domu Parafialnego.


Wszystkich ludzi życzliwych i chcących nam pomóc, prosimy o modlitwę i wpłatę na konto:  
EUR: 14 8884 0004 2001 0000 6930 0122
PL: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113