Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Materiały ze strony Diecezji Opolskiej


Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) 2019/2020

Dzień i godzina Ulica
28 grudnia
sobota - *10.00
Fabryczna, Kamienna (parzyste 62 -> 76)
29 grudnia
niedziela- 14.00
Nowa (od 1), Romantyczna, Leśna
30 grudnia
poniedziałek- 15.00
Sadowa (od 4 -> 24)
2 stycznia
czwartek - 15.00
Krapkowicka parzyste (od 66 -> 114)
3 stycznia
piątek - 15.00
Krapkowicka (od 126 -> rondo -> do145)
ok. godz. 19.00
- Wąska
4 stycznia
sobota - *9.00

Marzanny (od 28), ok. godz. 11.00 - Gogolińska (Malnia-Skały) (od 12)

5 stycznia
niedziela - 14.00
Brzozowa (od 36 -> 1), Wierzbowa (od 33 -> 1)
6 stycznia
poniedziałek - 15.00
Przyjaciół Schongau (od 1 -> 41)
7 stycznia
wtorek - 15.00
Przyjaźni (od 30 -> 1)
8 stycznia
środa- 15.00
Krapkowicka (od 87 -> 137)
9 stycznia
czwartek - 15.00
Świerkowa (od 1), Wiśniowa, Lipowa, Sosnowa (od 1)
11 stycznia
sobota -*9.00
Torowa, Jasna, Malińska, Łąkowa, Fredry
12 stycznia
niedziela - 14.00
Kasztanowa (od 104 -> 55 a)
13 stycznia
poniedziałek - 15.00
Kamienna – parzyste (od 2 -> 58)
14 stycznia
wtorek - 15.00
Wapienna, Kamienna - nieparzyste (od 1 -> 57)
15 stycznia
środa -15.00
Bagienna (od 19), Pasieczna (od 1)
16 stycznia
czwartek - 15.00
Górna - parzyste (od 56 -> 2)
17 stycznia
piątek - 15.00
Górna - nieparzyste (od 53 -> 1)

 

C + M + B + 2018 r. (Chrystus + Mieszkanie + Błogosławi + w 2020 r.)

Odwiedziny kolędowe to błogosławiony czas wspólnej modlitwy w waszym domu. Bardzo proszę, by ojciec rodziny przygotował wybrany przez siebie fragment Ewangelii i odczytał go w czasie wspólnej modlitwy. Dzieci proszę o przygotowanie zeszytu z religii, z wklejonymi obrazkami rozdawanymi w piątki i po Mszy św. niedzielnej. Młodzież proszę o przygotowanie zeszytu z religii, a kandydatów do bierzmowania o przygotowanie Dzienniczka.

Odwiedziny duszpasterskie to spotkanie wszystkich domowników z księdzem. Jest to czas rozmowy o sprawach rodzinnych i dotyczących życia parafialnego. Wszelkie spostrzeżenia, propozycje i sugestie dotyczącymi parafii, będą mile widziane. Liczę również na deklarację konkretnej pomocy w ciągu całego 2020 r.

Jeżeli ktoś chce przyjąć kolędę w innym terminie, niż wyznaczony, to proszę to wcześniej zgłosić.

ks. prob. Stanisław Kołodziej

 

 

 

Dzisiaj można nabyć „papieskie kremówki z Karłubca” pakowane po 1 i 4 sztuki (przy wyjściu z kościoła).

Najlepiej smakują spożywane w gronie rodziny i przyjaciół.

Życzę smacznego!!!

Dochód przeznaczony jest na budowę Domu Parafialnego.

 


 

W piątek 30 sierpnia br., do godz. 10.00, na parkingu k/kościoła, będzie zbiórka elektrośmieci.
Dochód przeznaczony na pomoc w krajach misyjnych.

 

XX Niedziela Zwykła „Chrześcijanin „ochrzczony” w Duchu Świętym doświadcza Bożej miłości”.

Żeby wiara mogła zapłonąć żarem, płomień wiary musi być nieustannie podtrzymywany i podsycany. Pewną analogię możemy zobaczyć w ogniu olimpijskim, który jest wzniecany przy pomocy promieni słonecznych w ruinach świątyni Hery w starożytnej Olimpii na Peloponezie. Stamtąd sztafeta olimpijska przekazuje pochodnię olimpijską kolejnym biegaczom. Tradycja zapalania ognia sięga Igrzysk z 1928 roku, a jego przenoszenia w sztafecie – 1936 roku. Na koniec ogień niesiony w pochodni przybywa do miasta-gospodarza igrzysk. Tutaj w trakcie ceremonii otwarcia zapalany jest znicz olimpijski, który płonie przez cały czas trwania zawodów. (…).   ks. Leszek Smoliński