TRIDUUM PASCHALNE 2019

„Ponieważ dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga Chrystus dokonał przez paschalne misterium swojej błogosławionej Męki, przez które umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie, święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego”. „Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego
 i wskrzeszonego”. Nazywa się go „Triduum paschalnym”, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca”.


WIELKI CZWARTEK

 18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej

„Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich na świecie aż do końca ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, dał Apostołom do spożycia oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby Je ofiarowali”.

Po zakończeniu Mszy św. nastąpi przeniesienie Najśw. Sakramentu do Ciemnicy i rozpocznie się adoracja (do godz. 21.00).


WIELKI PIĄTEK

 9.00 – wypominki i Droga krzyżowa (z kościoła na cmentarz)

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00 - Liturgia ku czci Męki Pańskiej

„W tym dniu, w którym Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii. Wielki Piątek jest w całym Kościele dniem pokuty w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu”.

Po zakończeniu obrzędów nastąpi przeniesienie Najśw. Sakramentu do ołtarza Bożego Grobu i rozpocznie się adoracja Pana Jezusa (do godz. 22.00).

Od godz. 21.00 do 22.00 adorację prowadzić będzie młodzież.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich chętnych.


WIELKA SOBOTA

„W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do Otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego zmartwychwstanie”.

 8.00 – 15.30: adoracja Najświętszego Sakramentu:

 • 8:00 – Róże Różańcowe (różaniec – część bolesna)
  • 8.30 – 9.00: adoracja indywidualna
 • 9:00 – ul. Bagienna, Górna, Leśna, Nowa, Pasieczna, Romantyczna.
 • 10:00 – ul. Krapkowicka, Wąska, Wapienna, Lipowa, Wiśniowa, Sosnowa.
 • 11:00 – ul. Wierzbowa, Świerkowa, Przyjaźni, Brzozowa, Kasztanowa.
 • 12:00 – ul. Przyjaciół Schongau, Sadowa, Marzanny, Fabryczna.
 • 13:00 – ul. Kamienna, Torowa, Jasna, Malińska, Gogolińska, Fredry, Łąkowa.
 • 14:00 - 14.30: wszystkie dzieci i młodzież.
 • 14:30 - 15.30: adoracja indywidualna
  • 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 15:30 – zakończenie adoracji.

Bardzo proszę, aby każdy postarał się wygospodarować odpowiedni czas (przynajmniej 15 minut) na modlitwę adoracji Pana Jezusa.

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych: godz. 12.00,  14.30,  15.30 

18.00 - WIGILIA PASCHALNA

„Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą noc zmartwychwstania Pana, jest jakby „matką wszystkich świętych wigilii”. Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia”.

Zapraszam do udziału w tej liturgii, na którą składa się:

 • Liturgia światła (proszę przynieść świece paschalne)
 • Liturgia słowa
 • Liturgia chrzcielna
 • Liturgia eucharystyczna

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

„Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako wielką niedzielę.

*6.00 – Procesja rezurekcyjna i Msza św.

10.30 - Msza św.

15.00 - nieszpory z Uroczystości


Życzę wszystkim mocy Ducha Świętego, abyśmy mogli godnie świętować Tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.