Strona w budowie...

Zapraszamy wkrótce.

Strona w budowie...

Zapraszamy wkrótce.

Regulamin

Cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Gogolinie - Karłubcu

Celem umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego Cmentarza wraz z jego urządzeniami, wprowadza się poniższy regulamin.

 1. Osoby przebywające  na  terenie  Cmentarza  zobowiązane   są  do  zachowania  ciszy,  powagi  i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego
 2. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
  • chodzenia po grobach,
  • niszczenia zieleni i pojemników na śmieci,
  • wyrzucania śmieci w miejscach do tego niedozwolonych,
  • wypalania śmieci,
  • przebywania w stanie nietrzeźwym,
  • wprowadzaniem psów i innych zwierząt,
  • jeżdżenia rowerem.
 3. Na terenie cmentarza niedozwolone jest dokonywania następujących czynności bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody Zarządcy:
  • ekshumacji zwłok, bądź przeniesienia do innego grobu,
  • wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,
  • ustawiania ławek, wykonywania betonowych lub kamiennych podestów przy grobie,
  • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi,
  • sadzenia i usuwania drzew i krzewów,
  • umieszczenia reklam.
 4. Zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastikowe należy składać do specjalnych wyznaczonych w tym celu pojemników. W pojemnikach tych zabrania się składowania odpadów po robotach kamieniarskich oraz pochodzących spoza cmentarza.
 5. Miejsca grzebalne podlegają opłatom, zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Radę Parafialną.
 6. Dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości i porządku tego miejsca oraz bezpośrednio przyległego terenu.
 7. Obowiązkiem dysponenta grobu jest uzgodnienie z Zarządcą Cmentarza szczegółów dotyczących montażu pomnika nagrobkowego (tel. 77 466 62 60 lub 602 376 845).
 8. Parafia i Zarządca nie odpowiadają za szkody powstałe na grobach na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy szczegółowe Regulaminu Cmentarza oraz przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Strona w budowie...

Zapraszamy wkrótce.

Strona w budowie...

Zapraszamy wkrótce.

Śp. Ksiądz Dziekan Józef Skowronek


10 kwietnia 1949 - 29 marca 2013

Urodzony 10 kwietnia 1949 roku w Wielowsi k/Gliwic. Syn Antoniego i Heleny z domu Kaminiorz.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Wielowsi i Tworogu. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach wstąpił do Seminarium Duchownego w Nysie. Po roku, studia przerwało powołanie na 2 lata do wojska, do jednostki kleryckiej w Bartoszycach. Po wojsku kontynuuje studia w Nysie i Opolu.

Wyświęcony na kapłana w katedrze opolskiej 28 kwietnia 1974 roku przez Ks. Biskupa Ordynariusza Franciszka Jopa.

W latach wikariatu pracuje w parafiach: w Raciborzu – Wniebowzięcia NMP, w Gliwicach-Łabędach – św. Jerzego oraz w Sierakowie – Św. Piotra i Pawła. 27 lipca 1982 roku powołany przez Biskupa Ordynariusza Alfonsa Nossola na urząd proboszcza parafii św. Jerzego w Podlesiu (dekanat Głuchołazy). Tutaj pracuje przez 7 lat do 1989 roku.

W dniu 1 lipca 1989 roku dekretem nominacyjnym zostaje proboszczem parafii św. Anny i św. Joachima w Gogolinie-Karłubcu, gdzie pracował przez 24 lata do swojej śmierci w dniu 29 marca 2013 roku.

źródło: http://www.karlubiec.pl/

Porządek nabożeństw

 1. Msza święta:

     - niedziela i święta nakazane: godz. 8.00 i 10.30

       Komentarz do Ewangelii danej niedzieli: godz. 7.45 i 10.15

     - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i sobota (liturgia niedzielna): godz. 18.00

     - środa i sobota: godz. 8.00

    *Msza św. z aktywnym udziałem dzieci – 1. piątek miesiąca o godz. 16.30

    *Msza św. z aktywnym udziałem młodzieży – 1. piątek miesiąca godz. 18.00

    *Msza św. dwujęzyczna (j. niem. i j. pol.) – na ogół w 2. niedzielę miesiąca o godz. 9.15

 1. Nieszpory niedzielne lub nabożeństwo: godz. 15.00
 2. Różaniec: od poniedziałku do piątku i w sobotę rano: 30 min. przed Mszą św.
 3. Koronka do Miłosierdzia Bożego: piątek o godz. 15.00, sobota o godz. 17.30
 4. Adoracja Pana Jezusa: w każdą sobotę od godz. 17.00 – 17.45

       w 1. czwartek miesiąca od godz. 17.00 – 18.00 (Godzina święta)

       w 1. niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 i 10.30

 1. Roraty:

      - poniedziałek: godz. 18.00 (24. XII 2018r. o godz. 7.00)

       - wtorek: godz. 18.00

       - środa: godz. 7.00

       - czwartek: godz. 18.00

       - piątek: godz. 16.30 (dzieci) i godz. 18.00 (młodzież i dorośli)

       - sobota: godz. 7.00

 

Odeszli do Pana

Rok 2018

październik

Bochen Wiesława

Gacka Krystian

wrzesień

sierpień

lipiec

Woźnica Paweł

czerwiec

Koch Joachim

Emerling Maria

maj

kwiecień

marzec

Sappok Martha

luty

Wietrzyk Stanisław

Żaczek Zdzisław

styczeń

Trzerwa Jan

Rok 2017

grudzień

Jerzy Hamerla
Mieczysław Kurp
Erwin Grobosch

listopad

Anna Gołąbek
Andrzej Rypalla

 

Józef Wistuba
Elżbieta Morawiec
Tadeusz Opała
Gabriela Ubrych
Leon Wocka
Edeltruda Wicher
Bernard Kolenda
Alicja Adamska
Roman Kliś
Eryka Werner
Hubert Woźnica
Rudolf Szefczyk